Egyptská svatba-1.část

Rodina bohatého obchodníka Ibrahima Sulejmana ujížděla večerní Káhirou v luxusní limuzíně, kterou řídil černý šofér oblečený v bohatě zdobenou uniformu.

Lidé se zastavovali a zvědavě se ohlíželi za ujíždějícím automobilem.  Nebylo divu, Sulejman byl jeden z prvních vlastníků tohoto nového převratného vynálezu. King Farouk byl samozřejmě první v Egyptě, kdo auto koupil a pak hned po něm, podle protokolu si jej směl koupit i Sulejman.

 

Vedle Ibrahima seděla jeho manželka Miriam a jejich jediná dcera Sulejka. Jeli na návštěvu k ministerskému předsedovi Achmedu. Jednalo se vlastně o zásnubní večeři. Obchodník Ibrahim byl jedním z nejbohatších lidí v Egyptě a jelikož měl již nesmírný majetek, zatoužil vstoupit do politiky. Na jedné z mnoha vládních recepcí potkal  ministerského předsedu a obratně jej zatáhl do své hry. Ministerský předseda měl jediného syna a on zase jednu dceru. Po několika soukromých i obchodních schůzkách se oba muži nakonec dohodli, že jejich děti se spojí v posvátný svazek a tím vytvoří nové pouto mezi oběma rodinami. Sulejman by nesmírně šťastný, jeho sen, aby se dostal do vládní politiky, byl na dosah a on byl ochoten proto udělat cokoliv.

Jeho manželka Miriam ovšem takové nadšení nesdílela. Miriam pocházela ze staré křesťanské rodiny a její rodokmen sahal hluboko do křesťanské minulosti Egypta. Ibrahim byl na rozdíl od ní horlivý Mohamedán. Přes tyto náboženské rozdíly mezi nimi panovala určitá shoda a oba dodržovali jisté dohody. Miriam nikde o svém křesťanském původu nemluvila, aby svému manželovi společensky neuškodila a Ibrahim se na oplátku vzdal tradičního harému. Neměl ani žádnou oficiální souložnici, i když občas v kuchyni zezadu hbitě osouložil mladou pomocnici kuchaře.

 

Ibrahim zavřel oči a vzpomínal. Jak poprvé uviděl tuto dívčinu, pannu skoro ještě dítě, kterou koupil správce jeho domácnosti na jakési aukci otrokyň. Děvčeti nebylo víc než 12 let. Ibrahim jí poprvé uviděl v kuchyni, když se nakláněla nad pytlem brambor. Její holá štěrbinka, která vykukovala z pod krátké tuniky, byla až moc svůdná. Ibrahim jí zatlačil do skladu potravin a tam jí bez okolků zezadu zasunul svůj tučný Arabský ocas mezi ještě nevyzrálé pysky. Dívenka zpočátku kvičela jako podřezané selátko, když jí Ibrahim protrhával panenství, ale pak na svůj věk kupodivu hbitě přirážela na jeho tlustý ohon. Netrvalo dlouho a Ibrahim vystříkal obsah svého mužství dívence do bříška. Ještě teď mu při vzpomínce na těsnou dírku cukalo v ohonu.

Pak si ale také vzpomněl, jak po několika takovýchto setkání, začalo děťátku růst bříško. Miriam, ač zbožná křesťanka byla nesmírně žárlivá a kdyby na tuto aféru přišla, nechala by určitě těhotnou děvenku utopit. Zavolal proto správce domácnosti, černého kleštěnce Habiba a ten dívku diskrétně prodal na tržnici. Za utržené peníze pak Habib zakoupil novou sílu do kuchyně. Asi 20tiletá běloška sice nebyla panna, ale Ibrahim jí přesto často používal k souložení. Poučen však minulou situací, Ibrahim výhradně souložil dívku do zadních vrátek. Jako Evropská běloška tento způsob zábavy odmítala a tak jí z počátku musel Habib k souložení svému pánovi podržet.

Ostatně Habib byl jeho nejvěrnější a nejintimnější sluha. Byl to asi 40tiletý, mohutný Sudánec. Habib byl vykleštěn poměrně pozdě a to až po skončení puberty. Zručný lazebník mu jediným tahem ušmikl jeho mužské přívěsky a při té příležitosti jej také čistě obřezal. Matka příroda Habiba nesmírně vybavila. Jeho černý ocas mu byl ponechán a Ibrahim nikdy v životě neviděl takhle velkou a tlustou černou oháňku. Věděl, že jestliže je Habib náležitě stimulován, dosáhne mohutné erekce. Ibrahim byl v tomto tolerantní a nechal Habiba sexuálně obsluhovat ženský personál své domácnosti. Habib udržoval v domě pořádek. Všechny ženy zaměstnané v domě jej poslouchaly a jeho černý ocas mu dával autoritu. Zvláště pak mezi tlustými matrónami domácích lázní.

Ibrahim měl někdy dojem, že i Miriam se nechala od Habiba beztrestně souložit, ale nikdy je nepřistihl.

 

Prudké drcnutí auta vrátilo Ibrahima do přítomnosti.

Ibrahim se nemohl dočkat až se podepíše zásnubní smlouva. Pak již nic nebude stát v cestě jeho politické kariéře. Miriam byla naproti tomu velice nerada, že by se měla Sulejka takto brzo vdávat. Bylo ji teprve 15 roků a pro ni, vychovanou v přísné křesťanské rodině, to bylo příliš brzo. Ibrahim s věkem své dcery žádný problém neměl, mladé Egypťanky se vdávaly  i jako daleko mladší. A mimo to, ve své touze po kariéře by svoji dceru provdal i kdyby jí bylo jenom 10.

Sulejka byla vychovávána v Egyptské soukromé škole pro mladá děvčata a tam náležitě připravována na roli poslušné Egyptské manželky. Když jí proto otec oznámil, že se bude vdávat a že jedou na zásnubní hostinu, vzala tento fakt naprosto klidně. Byla jistě napnutá, jak její budoucí manžel vypadá, ale tato nejistota více trápila její matku než ji.

Cesta ubíhala v naprostém tichu. Nikdo z rodiny nemluvil, každý přemýšlel o průběhu večera po svém.

Po zhruba půl hodině cesty vjelo auto do rozlehlého parku, který obklopoval oficiální residenci Egyptského ministerského předsedy. U širokého schodiště již čekalo několik livrejovaných sloužících. Všichni to byli černí Nubijci mohutného vzrůstu.

 

S náležitou úctou doprovodili Sulejmana a jeho rodinu do okázalého domu, kde na ně již čekal ministerský předseda a jeho manželka. Oba srdečně přivítali své hosty. Achmedova manželka Fatima byla oblečena do tradičního černého šatu egyptských vdaných žen v matrónovském věku. Nedůvěřivě a přísně přitom jediným pohledem zhodnotila a odsoudila večerní evropskou róbu, kterou měla Miriam a nesmírně jí slušela. Oba muži byli oblečeni do obleku evropského střihu, i když každý měl na hlavě tradiční fez. Miriam poté vzala Sulejku za ruku a představila jí oběma manželům. Fatima si dívku nepokrytě prohlížela od hlavy k patě, zatímco Achmed ji pozoroval s klidem číhající šelmy.

Sulejka byla ve svých 15ti letech překrásná dívka. Vysoká, statná, podle egyptské módy do jisté míry baculatá. Měla na sobě dlouhé bílé šaty, které měla poměrně těsné a upnuté přes hrudník až ke krku. Tento střih její zásnubní róby nepokrytě prozrazoval, že mladičká Sulejka je na svůj mladičký věk nadmíru vyvinutá v poprsí. Velikost jejích panenských ňader mohla směle soutěžit s poprsím Fatimy, která tento fakt jistě zaregistrovala.

 

Po obvyklých společenských frázích se všichni odebrali do překrásné jídelny.  Zde na ně čekalo překvapení v podobě dvou dalších hostů.

„Dovolte, abych Vám představil svého starého přítele doktora Chakoba Mussiho. Doktor  Mussi je proslulým chirurgem a vedle jistých úkolů od ministerstva spravedlnosti, je také primářem nejprestižnější Káhirské nemocnice. Mimo jiné přednáší na naší věhlasné universitě a jestli mohu prozradit doktore,” Achmed se otočil k doktorovi „tak ještě provozuje malou, ale velice úzce specializovanou soukromou kliniku.”

Dr. Mussi, asi 50tiletý mužíček drobné postavy se usmál a všem se uctivě uklonil. Pak spočinul dlouhým pohledem na bujném poprsí mladé Sulejky. Ta se dlouze začervenala, což neuniklo pozornosti bystré Fatimy.

Achmed pak pokračoval.

„A dále Vám představuji doktorku Leonardovou. Doktorka žije již delší dobu v Káhiře a i když cestuje po celém Středním východě, těší nás, že si jako své domovské sídlo vybrala naše město. Paní doktorka právě pracuje na jednom vědeckém projektu pro naši vládu a to v těsné spolupráci s doktorem Mussim.“

Doktorka Leonardová, překrásná čtyřicátnice plavých vlasů a velice lepé postavy, všechny přítomné pozdravila lehkým pokynutím hlavy.

 

„Přátelé, dovolte abych Vás pozval ke slavnostní tabuli. Oh, vlastně bych zapomněl. Jeden důvod našeho setkáni je již zde. Překrásná slečna Sulejka. Je na čase představit i jejího budoucího ženicha.”

Achmed lusknul prsty na nejbližšího sloužícího a vyštěkl na něj krátký arabský rozkaz.  Ten odběhl a po chvíli přítomní viděli přicházet po schodech dolů mladého muže.

„Toto je náš drahý syn Ali. Pojď synku, pojď se podívat na svoji nevěstu.”

Miriam se zhrozila a Sulejce se zastavil dech. Ali byl mírně řečeno ….. tlustý. Byl oblečen do skvěle padnoucího obleku, ale i ten prozrazoval, že mladík se často nezřízeně přejídá. Jeho tvář byla zalita sádlem, ale dvě bystré oči slídily okolo a obličej vyzařoval cosi krutě perverzního, škodolibého a dokonce i krutého. Celým zjevem však hoch působil jako pěkně vykrmené prasátko.

 

Ali jen zběžně pozdravil Sulejčiny rodiče a pak se jeho pronikavé oči zastavily u ní. Sulejka i její matka cítily jeho chladný pohled. Mladík přejížděl pohledem po dívčině těle, vždy se ovšem zastavil u jejího bujného poprsí.

On mě snad očima svléká, pomyslela si Sulejka a polil ji tmavý ruměnec. Miriam byla cela nesvá a rozhodla se vyřešit tu trapnou situaci, kdy Ali nepokrytě civěl Sulejce na prsa.

„Nesedneme si tedy ke stolu?”

„Samozřejmě, jsme to ale hostitelé.” pravil s nádechem škodolibé provinilosti Achmed. Společnost tedy usedla ke stolu a to podle předem nachystaného zasedacího pořádku. Na jedné straně rodina Achmedova a proti nim rodina obchodníka Sulejmana. Dr. Mussi a doktorka Leonardová pak dostali místo každý na jednom konci stolu.

 

Po úvodním přípitku, kterého se Fatima zdržela, začali černí sloužící nosit na stůl ty nejvybranější lahůdky.

Večeře začala a s ní se pomalu ale jistě otevřela i zpočátku nesmělá konverzace.

„Mohu se Vás zeptat doktore, jaká je vaše specializace?“ začala nesměle Miriam.

„Jsem v první řadě chirurg, ale jako odborný lékař jsem i gynekolog a také porodník. Zabývám se také novým oborem a tím je předmanželské poradenství.”

Miriam se zamyslela. Má snad toto něco společného s dnešními zásnubami??  Achmed pokračoval.

„Náš Dr. Mussi společně s doktorkou Leonardovou nyní pracují v hlavní ženské věznici v Káhiře na projektu nápravy jisté skupiny vězeňkyň. Vláda nyní připravuje zpřísnění zákonu a zavedeni některých paragrafů ze zákona Sharia, tedy Islámského práva.”

„Už je nejvyšší čas” vložila se do hovoru vážně Fatima.

„Morálka v této zemi upadá a upadá. A je to tím, že se přestaly dodržovat tradice, které jsou v naší kultuře zakořeněné po staletí, ne li po tisíciletí.”

Dr. Mussi vážně přikyvoval hlavou. 

„Je to způsobeno západní kulturou. Podívejte se na ženy okolo sebe.” horlila Fatima.

„Chodí frivolně oblečené, některé kouří, pijí alkohol a bezuzdné cizoložství je na denním pořádku. S tím se musí něco udělat, můj manželi.”

„Ale samozřejmě drahá. Vláda společně s královským palácem pracuje na zavedení starých Islámských zákonů.” odvětil vážně Achmed.

Miriam se pouze otřásla hrůzou, co všechno je může čekat.

 

Fatima pak pokračovala již mírnějším hlasem.

„Já jsem byla vychována jako přísná Mohamedánka a proto například požaduji, aby svatba našich dětí a všechno co s tímto aktem souvisí, proběhlo podle tradic a tak jak to má být.”

Miriam se zarazila a pak se zeptala „Drahá Fatimo, nechci působit neznale, ale jaké tradice máte přesně na mysli?”

„Myslím, že bychom toto všechno měli probrat dnes a to hned po večeři. Necháme naše děti, ať si zde povídají a lépe se poznají a my se odebereme do našeho salonku.”

Zbytek večeře proběhl v klidné i když trochu napnuté atmosféře.

 

Po jídle se společnost odebrala do kuřáckého salonku. Muži si sedli k jednomu stolku a zapálili si drahé doutníky, zatímco tři ženy se usadily na druhém konci, spíše z doslechu a sloužící jim přinesli šálky horké čokolády.

Fatima jakoby nedočkavě začala „Drahá Miriam, jsem ráda, že můžeme přípravu svatby spolu probrat. Jistě víte, že tradiční Egyptské svatbě předcházejí jisté rituály a nezbytné procedury.”

Miriam přikývla a suše polkla. Jistě že o těchto věcech věděla a byly jí bytostně odporné.

„Pokračujte Fatimo, jak si vše představujete?”

„Jak jistě víte, matka ženicha se o tyto věci osobně stará a rozhoduje s konečnou platností co bude provedeno a jak” pokračovala Fatima.

Miriam pořád přemýšlela, co všechno se o těchto Islámských zvyklostech doma hovořilo. Ale to bylo už tak dávno.

„V prvé řadě si chci ještě dnes nevěstu podrobně prohlédnout.” pravila Fatima pevně hlasem, který nedovoloval protest „Jako matka ženicha musím nevěstu ohodnotit.”

Miriam pouze vzdychla. Už je to tady.

Dr. Leonardová jenom mlčky pokyvovala hlavou a potutelně se usmívala.

„Chci vidět, jak je dívčina rostlá a jak je také v příslušných místech vybavená. Jistě nebudete mít problém, když mně s její prohlídkou pomohou oba lékaři, že ne, má drahá?” dodala jizlivě Fatima.

Co na to mohla Miriam říct? Mlčky přikývla.

„Výborně, můžeme hned začít” Fatima zavolala na jednoho služebníka a ten odběhl aby za chvíli přivedl Sulejku.

„Ale to ji chcete prohlížet tady, před muži?” zeptala se silně znepokojena Miriam.

„Samozřejmě drahoušku. Doktor Mussi již nahé dívky viděl a otec ženicha se může podle tradic také zúčastnit.” odvětila Fatima.

Pak se otočila k Sulejce.

„Kolik ti je let, holubičko?”

„Bylo mi nedávno 15, Paní Fatimo.”

„Jsi moc krásná. Tak děťátko moje, sundej si šatičky a předveď se své budoucí tchýni.”

Sulejka zoufale pohlédla na matku „Co mám dělat?  Musí to být. Prosím???“

Miriam se ji snažila uchlácholit „Neboj se, dceruško moje, nic se ti nestane. Paní Fatima a paní doktorka si tě trochu prohlédnou. Tak si sundej šatičky.” a s těmito slovy si za ní stoupla a rozepnula jí šaty, které pak nechala spadnout na zem.

Sulejka měla své těžké prsy zavěšené do širokých pruhů látky. Jejím jediným dalším oblečením byly klasické krajkové kalhotky, které jí ovšem končily až u kolen.

Miriam věděla, co Fatima chce vidět a proto rozvázala látku vzadu a ve vteřině tu stála její  dcerka do půli těla nahá. Nejdříve se snažila zakrýt si poprsí, ale pak poznala, že jí to stejně nepomůže a dala ruce podle boků.  Celá se ovšem nesmírně červenala. Jelikož byla ale vychována v naprosté poslušnosti, stála bez hnutí a čekala co se bude dít dál.  

 

Fatima vstala a sledována doktorkou Leonardovou začala kolem ubohé Sulejky chodit a zvědavě si ji prohlížet.

„To je neuvěřitelné.” polohlasně vykřikovala Fatima.

„Podívejte se na to poprsí, paní doktorko. Je to vůbec možné? V 15ti letech a již takto prsatá!!”

Miriam a Sulejka byly obě nesmírně zahanbené těmito řečmi, ale Fatima pokračovala jako by se naprosto nic nedělo.

„Tak ukaž mi tu krásu, děvče. Myslím, že jsme vybrali dobře pro našeho synka. Budeš mít dostatek mléka pro jeho potomky a určitě nepohrdne takto rozvinutou krásou.“

Fatima nyní vzala zespodu do rukou oba těžké prsy a se znaleckým pohledem je potěžkávala.

„Hmmm, velice těžké. Myslíte si, doktorko, že jí ještě v tomto věku porostou??”

„Říkáte, že jí je teprve 15? Myslím že ano. Určitě. Předkloň se děvenko!”

Sulejka se poslušně ohnula v pase a její prsy nyní visely dolů. Doktorka Leonardová je opět uchopila zespodu a vážila je podobným způsobem jako před okamžikem Fatima.

„Ty se ještě určitě zvětší, má drahá Fatimo. Co by ovšem tomu velice prospělo, kdyby ji mladý Ali co nejdříve po svatbě pokryl. Tedy přímo řečeno, bylo by žádoucí, aby tato dívka byla v dohledné době oplodněna. Těhotenství a následné mateřství jí přidá na kráse a ještě významně zvětší její již takto tučné prsy.”

Doktorka Leonardová pronesla tato slova tónem, jako by přednášela ve škole botaniku. Přitom ovšem neopomněla mnout a masírovat Sulejčiny bradavky, které se k jejímu obrovskému zahanbení mohutně postavily.

„Vidíte Fatimo” pravila doktorka, když prsy pustila a nakázala Sulejce, aby se napřímila.

„Dívka je již v období, kdy její tělo reaguje na určité podněty a myslím, že je zralá na to, aby do ní bylo vloženo ušlechtilé semeno.”

Miriam poslouchala doktorku celá bledá v tváři. Tušila, že Egyptské předmanželské rituály jsou velice bizarní, ale toto nečekala. Nemohla nic dělat, její manžel se bavil na druhém konci salonku s doktorem a s ministerským předsedou. Neušlo jí ovšem, že všichni tři muži se velice často dívali směrem k nim.

„Máte pravdu drahá doktorko. Kulaté bříško jí bude velice slušet, viď moje holubičko. A co si myslíte vy, paní Miriam?”

„Jistě….jistě…..Fatimo. Ano, jejím úkolem je, aby byla matkou. Máte zcela pravdu” koktala nejistě a zmateně Miriam.

 

Fatima se vítězoslavně pousmála. Od této chvíle věděla, že jak Miriam tak i Sulejka budou poslušné a udělají, co jim přikáže. Věděla od svého manžela, jak moc si Sulejčin otec přeje tento sňatek a proto se těšila na všechny rituály, které tradiční Egyptská svatba přinášela.

Obrátila se proto ke skupince mužů na druhém konci salonu a nadšeně zvolala „Pojď se můj manželi podívat, jakou krásnou nevěstu náš Ali dostane, jen pojď.”

Achmed se nenechal dlouho pobízet. Následován doktorem Mussim, přešel k ženám a tam se usadil do pohodlného křesla. Ibrahim se pomalu přišoural za nimi. I když jako horlivý Mohamedán tušil, co se bude dít, přece jenom jej situace, kdy jeho vlastní dcera stála poloobnažená před svojí budoucí rodinou, vyvedla z míry.

Ale jeho politické cíle byly nyní tím nejdůležitějším faktem v jeho životě. Usedl vedle doktora Mussiho a s předstíraným nezájmem sledoval, co se bude dít dal.

 

„Co zatím vidím, mě naplňuje radostí” pravila Fatima “Pojďme však dál. Podíváme se, jak milostivý Alláh tuto dívčinu vybavil co se její ženskosti týče.”

Miriam se zmohla na poslední obranu „Ale Fatimo, nemohla by jste tuto část prohlídky provést se Sulejkou o samotě? Chápu, že ji podle tradic musíte prohlédnout, ale podívejte na to ubohé děvče, jak se chuděra stydí.”

„Jistě vás chápu, drahá matko, ale Sulejka se nemá proč stydět. Jsou tu pouze dva lékaři a to odborní lékaři a pak její rodina a její budoucí rodina.”

„Sulejko, sundej si, prosím, ten zbytek, stáhni si ty kalhotky, děťátko.”

Sulejka se prosebně podívala na matku, ale ta jenom bezradně pokrčila rameny.

Dívka si tedy pomalu a váhavě stáhla krajkové staromódní kalhotky a potom, co je odložila na stranu, postavila se opět s rukama u boků přede všemi úplně nahá.

 

Z Achmedových úst uniklo bezděčné tiché hvízdnutí. Doktor Mussi se jenom zálibně díval a Fatima měla v očích vítězoslavný pohled a obrátila se k oběma lékařům.

„Pomůžete mi, prosím, s prohlídkou její dívčí výbavy? Řekněte mi, prosím, na rovinu, jak vše vidíte a jistě ocením případné návrhy na kroky, které bychom měli společně před svatbou  podniknout.”

Miriam se zarazila. „Kroky, které bychom měli společně podniknout?”  O čem to ta Fatima jenom mluví.

Doktor Mussi vstal a poté co dívku odhadl několika zkoumavými pohledy, začal ji důkladně prohmatávat masitý podbřišek, který byl naprosto holý.

„Vidím, že dívka pravidelně navštěvuje Hamman, kde se odevzdává do rukou zkušených lazebnic, že?”

„Ano, jistě doktore. Sulejka se takto udržuje čistá po Egyptském způsobu již 2 roky, od té doby co ji začaly růst chloupky” odvětila Miriam se zbytkem hrdosti.

„Tak je to správné, drahá přítelkyně“ vpadla do hovoru Fatima „každá vzorná Egypťanka je od krku dolů naprosto čistě vyholena. To je strašné, když v Hammanu potkám některé zarostlé Evropanky. Vypadají jako….jako opice.” Přítomní muži se Fatimčině poznámce srdečně zasmáli.

 

„No tak se podíváme, jak tě holčičko příroda vybavila” pravil poté Dr. Mussi a kývl na doktorku Leonardovou. Ta již věděla, co má dělat. Stoupla si za Sulejku, vsunula svoje ruce do jejího podpaží a zaklonila ji dozadu. Přitom ji pohybem kolene naznačila, že se má rozkročit. Sulejka poslechla, ale doktorka musela výzvu třikráte opakovat, než byla spokojena s tím, jak široce Sulejka stehna otevřela.

Doktor Mussi si nyní poklekl před vystrčený klín z jedné strany a z druhé si pak přiklekla i Fatima.

Sulejka se nyní tolik styděla, její celé tělo bylo pokryto ruměncem, který jí dodával nezvykle krásný a cudný vzhled.

Achmed pozoroval celé divadlo s obrovským zájmem a jeho krátký a zrychlený dech prozrazoval, že se mu prohlídka budoucí snachy tuze líbí.

Ibrahim se snažil nedat na sobě znát, jaké jsou jeho momentální pocity. Svoji dceru již několik let pozoroval tajně v domácím Hammanu, jak se koupe a nechává masírovat od černých otrokyň.

Díval se takto často a tak věděl, jakou ženskou výbavu má jeho dcera. Nyní čekal na slova doktora Mussiho, i když už předem tušil, jaké bude doktorovo ohodnocení.

Nebyl však sám, kdo netrpělivě čekal, až doktor Mussi dokončí prohlídku. Jeho manželka Miriam stále v paměti pátrala, co ví o Egyptských rituálech. Na Achmedovi bylo znát velké napětí. Sulejka se víc a víc styděla, když cítila doktorovy prsty mezi svými stehýnky a tak jediná Fatima již věděla, jak je dívka obdařena a občas nevěřícně zavrtěla hlavou.

 

Doktor Mussi si však dával na čas a bylo vidět, jak se pečlivě probírá panenským masíčkem ubohé Sulejky, ale nakonec přeci jen začal mluvit. 

„Tak Alláh na této dívčině vůbec nešetřil a obdařil jí bujnou ženskou výbavou. Řekl bych až bohužel přebujelou. Její velké pysky jsou masité, což by ani tak nevadilo, ale z nich vykukují stydké a to se mi již nelíbí.“ Mussi se na chvíli odmlčel a pak pokračoval „Co si myslíte vy, paní Fatimo? Jak tuto výbavičku posuzujete vy??“

„Souhlasím plně s Vámi, doktore Mussi. Tak tučnou výbavu u mladičkého děvčátka jsem již dlouho neviděla, takhle samozřejmě do manželství vstoupit nemůže. Ale ještě se musíme podívat na její klitorísek“ odpověděla Fatima a dodala „A také by se měla podívat doktorka Leonardová.“

„Nebojte se, paní Fatimo. S milou doktorkou to všechno ještě probereme a i ona bude mít možnost si Sulejku detailně prohlédnout“ s úsměvem řekl doktor Mussi a opět se sklonil k dívce.

 

I tato malá slovní výměna stačila Ibrahimovi k potvrzení jeho myšlenek, Sulejka je opravdu hodně obdařená, nejen prsy ale i ženskou výbavou. Jako pravověrný Mohamedán věděl, co bude nakonec následovat a když se podíval na Miriam, tak poznal, že i ona začíná  něco tušit.

 

„Hm, kapucka klitorísek schovává“ pokračoval doktor Mussi „zatím není moc velký, ale přesto bych uvažoval nad maličkou úpravou. Zcela určitě jí všechno mezi stehýnky ještě poroste, vždyť je jí teprve 15! A jestli ji po svatbě hned necháte pokrýt, tak se její ženství opravdu o hodně zvětší.“

„A jakou úpravu myslíte, doktore Mussi?“ současně se zeptali Fatima a Achmed.

„Nejdříve vše proberu s doktorkou Leonardovou a po konzultaci s ní Vám navrhneme další postup“ s úsměvem, ale pevně, řekl doktor Mussi a z jeho slov bylo patrné, že teď víc neprozradí.

Při tom však jemně klitorísek dráždí a doktorka má práci s tím, aby dívku udržela ve správné pozici, neboť Sulejka je čím dál víc neklidná a vzrušená. Její bradavky tuhnou a nalévají se, dvorce kolem nich tmavnou a sama Sulejka tiše vzdychá.

To vše zaznamená i doktor a tak se pomalu zvedne, kývne na doktorku a ta přestane dívku držet. Oba se odeberou na druhé místnosti a Mussi jí popisuje Sulejčinu výbavu.

 

Ta zatím stojí na místě, stále rozkročená tak, jak jí donutila doktorka Leonardová a ani si neuvědomuje, že se na ní všichni dívají. Její pysky jsou doktorovou manipulací naběhlé a zduřelé a lesknou se vlhkostí.

Fatima se na dívčin klín dívá s neskrývaným odporem a nakonec si také stoupne.

Miriam se přibližuje ke svému muži a Ibrahim může v jejích očích číst otázku „Úpravou myslí doktor obřízku?“

Ibrahim mlčky přikývne, dokáže si představit manželčiny pocity, která byla vychovávána v jiném duchu. On sám nebude proti jakékoliv úpravě Sulejky, vlastně jí očekával a bylo by divné, pokud by doktor žádnou nenavrhl. Jen bude těžké o tomto přesvědčit i Miriam.

Fatima se obrátí k manželovi „Můžeme být spokojeni, holčička je dobře stavěná a s její přebujelou výbavičkou si oba doktoři hravě poradí.“ řekne nahlas a dodá „Ali bude mít svojí první harémovou ženu. Ženu, která mu zplodí plno zdravých dětí.“

„Také si to myslím, Fatimo. Rád bych však už věděl, jakou úpravu měl doktor Mussi na mysli. Snad nám to již brzy řekne.“ odpověděl Achmed.

 

Ale oba doktoři se stále ještě radí a tak Fatima opět přistoupí k Sulejce. Zjišťuje, zda je správně obalená sádélkem a vše nahlas komentuje „Prsíčka jsou opravdu moc hezká, ale bříško to by ještě něco potřebovalo. Hmm, ručičky a stehýnka také.“

Miriam tato samomluva zaujme a přistoupí blíž „ Fatimo, nelíbí se Ti Sulejka? Vždyť se podívej, jak je pěkně baculatá.“

„Drahá Miriam, baculatá Sulejka určitě je, ale není dostatečně tělnatá. Ale s tím si lehce poradíme, neboj.“ s úsměvem řekne Fatima a hned pokračuje „Máme tady takovou speciální místnůstku a v ní bude Sulejka pobývat až do své svatby s Alim. A budou tam s ní další dívky, které jsou tělnaté podle Egyptských zvyklostí, aby Sulejka viděla, jak má správná nevěsta vypadat v den své svatby.“

Fatima se podívá na svého manžela a vidí, jak Achmed souhlasně přikyvuje. Její pohled sklouzne na Ibrahima a z jeho klidného vzezření pozná, že i on souhlasí.

 

Sulejka se mezitím probrala z nepřítomného stavu po prohlídce a i když se stále stydí za to, že stojí přede všemi nahá, tak začne pozorně sledovat rozhovor.

 

Miriam se to však nezdá. Musela by se totiž rozloučit se svojí dceruškou mnohem dříve než předpokládala „Ale Fatimo, to mě chceš tak brzo připravit o společnost Sulejky? Ještě jsem s ní neprobrala všechny úkoly, které musí jako manželka plnit.“

„Ale no tak, drahá Miriam, bude v místnůstce s děvčátky v jejím věku a já jí budu každý den několikrát navštěvovat. Vždy ráno a večer se Sulejka přede mnou nahá zváží, abych viděla, jak nám hezky tělnatí. Samozřejmě jí řeknu všechno, co by jako manželka měla vědět, ale když Tě to tak trápí, tak můžeš Sulejku jednou týdně navštívit. Sama tak uvidíš, že se jí u nás vede dobře a budeš jí moci také poučit o úloze vdané ženy.“ sladce řekne Fatima.

Miriam ještě stále nevěří „Fatimo, drahá, a to budou mít do místnosti přístup i muži?“

V tu chvíli Fatima udiveně řekne „Ale jak Tě toto napadlo, Miriam?? Tato místnost je jen pro ženy, žádný muž do ní nesmí. I jídlo tam budou nosit jen naše služebné.“

 

Achmed s Ibrahimem se na sebe spiklenecky podívají. Oba dobře vědí o komůrce, která u takové místnosti na „vykrmování“ bývá a jaký je z ní hezký pohled na všechna ta macatá a nahá děvčátka, která jsou v místnosti. Na jejich bezstarostné lesbické hrátky, které pro Sulejku skončí jejím sňatkem s Alim.

I Fatima ví o tajné, přilehlé komůrce, ze které jistě bude Achmed Sulejku pozorovat a když s Miriam přijede na návštěvu Ibrahim, tak i on se rád z komůrky podívá. Jen se tuto skutečnost nesmí dozvědět křesťanská Miriam. Zatím ne!!

 

Sulejka, která zatím jen poslouchala, se trochu osmělí „Paní Fatimo, ale to bych mohla do svatby zůstat i doma. Maminka by také dohlédla na to, abych přibrala k Vaší naprosté spokojenosti.“

Fatima pohladí Sulejku po tváři „Děťátko, to by jsi jistě mohla, ale podle Egyptských zvyků budu na Tebe dohlížet já. Protože jen JÁ dobře vím, jak si svoji ženu představuje můj syn Ali a tak nyní mluvím a jednám v jeho zastoupení, protože on Tě až do vaší svatby neuvidí. A navíc v našem blízkém sousedství jsou dívky, které jsou pro Tebe vhodné.“

Miriam obejme Sulejku „Dcerunko, Fatima má pravdu, ničeho se neboj. I já se nebojím, věřím, že se paní Fatima o Tebe dobře postará.“

Sulejka se přimkne k Miriam a jen špitne „Maminko!“

 

Ibrahim si s Achmedem vymění další pohled, dokáží pochopit, že pro Miriam a Sulejku pomalu nastává čas loučení. Nechávají jim tu jednu z posledních chvilek ženského souznění.

I Fatima odstoupí a shovívavě čeká, neboť už ví, že bude mít nad Sulejkou moc a že to bude ona, která bude určovat, co bude dál.

 

V tom se otevřou dveře a vchází doktor Mussi s doktorkou Leonardovou a zraky všech přítomných se k nim nedočkavě obrátí. S čím asi doktoři přichází?

„Mějte ještě, prosím, chvíli strpení. I doktorka Leonardová si musí Sulejku osobně prohlédnout.“ uklidňuje všechny doktor a vede svojí kolegyni rovnou k dívce.

Oba doktoři si před dívku kleknou „Tak milá Sulejko, hezky se rozkroč, aby se doktorka mohla podívat, co skrýváš mezi stehýnky.“ jemně řekne doktor Mussi. Ačkoliv nerada přeci jen Sulejka poslechne a opět se řítí do propasti ponížení.

Doktorka se začne probírat jejím masíčkem stejně jako před chvílí doktor Mussi „Pane kolego, vidím, že jste mi dívčinu výbavičku vypodobnil do všech detailů. Plně souhlasím s navrhovanou malou úpravou, ke které jste při prohlídce dospěl.“ tiše řekne doktorka Leonardová.

Pak se oba postaví, každý z jedné strany vedle Sulejky a doktor Mussi začne mluvit „Vážení rodiče Aliho a Sulejky, s doktorkou Leonardovou jsme prohlédli výbavu tohoto děvčátka a naše poznatky jsou shodné.“ na chvíli se odmlčí a čeká, až všichni přijdou blíž.

„Sulejka je krásná dívenka, je dobře a pevně stavěná. Jen jí matka příroda mezi stehýnky nadělila víc masíčka, než je přípustné.“ pokračuje doktor Mussi, rychlým a krátkým pohledem pohlédne na přítomné a u všech vidí velké napětí .. jen u Miriam se v očích kromě napětí zračí i strach z jeho dalších slov.

Doktor se nadechne „S doktorkou Leonardovou jsme za jedno v tom, že Sulejce MUSÍ být výbavička upravena a navrhujeme toto: stydké pysky, které dívce vykukují, je nutné pokrátit, hezky je zarovnat podle velkých. Kapucka by se odstranila celá a klitorísek? Tady bychom doporučovali odebrat špičku. Zatím tedy, že.“

Doktorka Leonardová souhlasně přikyvuje, Fatima jen těžko skrývá svou radost, splnilo se její očekávání, Sulejka by měla být upravena podle egyptských tradicí a pak by již byla opravdu vhodnou partií pro jejího milovaného syna Aliho. Ibrahim s Achmedem mlčí, ale i oni jsou rádi za slova doktora Mussiho.

 

Sulejka ještě plně nepochopila doktorův návrh a tak jen stojí, její zrak bloudí po místnosti a vrací se zpět k rodičům, snaží se porozumět tomu, co teď slyšela.

Miriam zůstane na chvíli jak opařená, ale vzápětí jí vše dochází. Vrhne pohled na svého muže, pak rychle přistoupí k dcerunce a pevně jí obejme „NE, to nedovolím, TO NE!!“ nesouhlasně vrtí hlavou „To přeci nejde. Ibrahime, můj muži, přeci nedovolíš, aby byla Sulejka obřezána.“ se slzami v očích se k němu obrací.

Ibrahim k ní přistoupí „Miriam, moje milovaná, nejenom že tuto úpravu připustím, já jí plně schvaluji. Nedá se nic jiného dělat, takové jsou egyptské zvyklosti a i ty se jim musíš podřídit.“ snaží se jí uchlácholit.

I Fatima se snaží Miriam utěšit „Drahá Miriam, musíš být silná. Podívej, jak si vylekala svojí dcerušku.“ a má pravdu, Sulejka se celá chvěje, konečně jí došlo všechno to, co říkal doktor Mussi. Začíná se bát, výbuch nesouhlasu její maminky jí otevřel oči a ona pochopila, že bude muset na „operaci“.

Miriam se stále nemůže s touto skutečností smířit „Nevěřím tomu, doktor Mussi se jistě mýlí.“ a šeptem dodává „Opravdu tomu nevěřím.“

 

Fatima cítí, že musí na Miriam jinak „Podívej se, má drahá, jistě máš právo na svůj názor. Ale věř mi, i já jsem takovou úpravu v mládí podstoupila a jsem s ní naprosto spokojená. I mému manželovi Achmedovi se moje upravená výbavička líbí, že je to tak, Achmede?“ obrátí se Fatima k manželovi.

„Zajisté, milá Fatimo, nedokáži si vůbec představit, že by jsi byla neupravená.“ odpoví Achmed na otázku.

Fatima se opět obrátí k Miriam „ Moje drahá, nevěříš našim milým doktorům? Mám tedy pro Tebe návrh.“ a dramaticky se odmlčí.

Miriam se jejích slov chytne a zároveň se Sulejkou k ní vzhlédnou s nadějí na jiné řešení, ostatní ale v duchu přemítají, kam Fatima svými slovy míří.

„Nevěříš návrhům doktora Mussiho a doktorky Leonardové“ pokračuje Fatima „pošleme tedy Sulejku na prohlídku k Mulahům a oni Ti řeknou svůj názor.“

Oba doktoři, Achmed a Ibrahim se po sobě vzájemně podívají a usmívají se, to byl od Fatimy dobrý tah. Až se Miriam dozví všechno o jejich učení a vztahu k obřízce, tak bude nakonec souhlasit s úpravou, která tady zazněla a bude se moci začít s další přípravou.

 

„K Mulahům?“ zeptá se Miriam „Kdo jsou Mulahové?“

Fatima předstírá údiv a zvolá „Miriam, opravdu nic nevíš o našich věhlasných učencích? OPRAVDU nevíš, kdo jsou Mulahové??“

„Ne, nevím.“ zkroušeně připustí Miriam „Fatimo, řekni mi něco o nich. Pověz mi, jak by probíhalo přijetí u nich a co všechno by se tam dělo.“

„Jistě, ráda Ti to povím, drahá Miriam.“ sladce řekne Fatima, ale pak se podívá na doktora Mussiho „Myslím však, že tady přítomný doktor Ti řekne mnohem víc a také podrobněji.“ a Fatima se obrátí přímo na doktora Mussiho „Mám pocit, že Vy se s učenci Mulahy setkáváte často pracovně. Povězte, naší drahé Miriam, jak taková návštěva u nich probíhá a co všechno při prohlídce zkoumají.“

 

Doktor krátce přemýšlí, co vše může Miriam říct. Nechce jí a Sulejku už víc vystrašit, ale přesto bude dobré, když budou vědět co nejvíc „Máte pravdu, paní Fatimo, setkávám se s Mulahy často a doktorka Leonardová, teď díky našemu společnému projektu, také. Takže i ona jistě řekne své poznatky a případně mě doplní.“ s milým úsměvem řekne Mussi a doktorka Leonardová přikývne.

„Milá Paní Miriam, povím Vám, jak se na prohlídku dívají Mulahové a co všechno při ní probíhá“ zvolna začne doktor Mussi mluvit, obrácený k Miriam a Sulejce „Stejně jako zde, by se Sulejka musela zcela svléknout, ale již by to nebylo jen před Vámi rodiči, ale přítomno by bylo asi 20 učenců. Jejich věk by byl různý, od 16tiletých mladíků, kteří se teprve učí, až po ctihodné kmety, kterým je 80 let.“

Doktor se odmlčí a podívá se na Miriam, ta ho pozorně poslouchá. Pak jeho pohled sklouzne na Sulejku a vidí, že se dívka opět začíná červenat. Představa, že by se na ní dívalo tolik mužů, je již v tuto chvíli na ní moc, ale přesto Mussi pokračuje.

„Když bude Sulejka nahá, tak určený Mulah začne měřit její veškeré masíčko. Změří jí obvod prsíček, stejně jako bradavky v klidu. Zaměří se na její tučnost u pupíčku a nakonec se dostane k její ženské výbavě. I tady přeměří její velké a také stydké pysky, stejně tak odhrne kapucku a změří její klitorísek. První měření jsou hned na začátku, kdy je dívka klidná a ještě není moc vzrušená.“

 

Miriam přeruší doktorovo vyprávění otázkou „To budou ještě nějaká další měření? Vždyť tady jste mou Sulejku prohlíželi jen krátce. A jak Mulahové docílí toho, aby byla Sulejka vzrušená?“

„Ano, Paní Miriam, budou další měření. I my jsme mohli Sulejku víc vzrušit a zjistit, jak se toto projeví na její výbavičce, ale nechtěli jsme jí vystavovat takovému ponížení“ zapojila se do hovoru doktorka Leonardová, aby se vzápětí obrátila k doktorovi „Prosím, pokračujte.“

Doktor Mussi se nenechá pobízet, vždyť má s sebou svůj chirurgický kufřík a rád by, společně se svojí kolegyní, předvedl svoje umění, jenže musí přesvědčit Miriam.

A tak naváže na slova doktorky Leonardové „Moje milá kolegyně má pravdu, budou nová měření.“ a opět se přímo obrátí k Miriam „A jak docílit dívčina vzrušení, Paní Miriam? To není zase tak těžké. Sám jsem si všiml, že Sulejka spontánně reaguje a že jí sebemenší dotek vzrušuje. Ale pokud by ani toto nestačilo, tak by na řadu přišel klystýr. Po něm výbavička hezky nabude a pak se přejde k dalšímu měření, neboť pak již bude zcela zřejmé, jaký potenciál má Sulejčina výbavička.“

„Ale k čemu je to dobré, doktore Mussi?“ opět nevydrží Miriam.

„K čemu je to dobré? Tady je lehké vysvětlení.“ klidně odpoví doktor „Ještě jsem Vám totiž neřekl, jaké učení vyznávají Mulahové. Oni jsou přesvědčeni o tom, že se pokušení, ba přímo ďábel neřesti, skrývá mezi ženskými stehýnky. A když uvidí, že Sulejka a její masíčko na tyto podněty silně reaguje, tak dojdou k témuž závěru jako já. Ale jak sám dobře vím, tak by se nespokojili s mým návrhem, ale chtěli by Sulejce odříznout mnohem víc masíčka.“ ..............