Únos

Byla jsem se známými na cestách po Východních zemích a byli jsme přepadeni a rozděleni .. já byla prodána do harému s tím, že Paša kupuje nejen zbožíčko, ale i matróny.

Druhý den po příjezdu mě černoušci pod dohledem starší ženy vykoupali ve vonné lázni a oblékli. Moc jsem se styděla, ale nevzpírala jsem se tomu. Mezitím mě žena poučila, že je "lázeňská matróna", "zbožíčko" že jsou mladinké dívenky, které chce Paša do svého harému a černoušci jsou eunuchové "sandalli". Říkala mi, že se nemusím před nimi stydět, neboť jsou úplně vykleštěni. Potom jsem byla odvedena do šeré místnosti, kde hrála tichá, podmanivá hudba. Opustili mě se slovy, že si mě přijde prohlédnout Paša a rozhodne, jestli si mě nechá a nebo prodá dál. Myslela jsem, že nás bude v místnosti víc, ale byla jsem tam sama. Čekala jsem tedy, co se bude dál dít. I přes velkou nervozitu jsem se rozhlížela po místnosti, ale moc nábytku jsme v ní nenašla .. velké křeslo, židle, stůl a v rohu 2 tyče od podlahy až ke stropu. Najednou se rozsvítilo světlo, otevřely se dveře a v nich se objevil muž zahalený do bohatě zdobeného pláště.
Pochopila jsem, že přichází Paša, poklekla jsem a sklonila hlavu.

Paša se posadí do křesla a mlčky se na mě dívá .. cítím, že se začínám třást, ale nechávám dál hlavu sklopenou.
V tom slyším tichý příkaz: „Postav se zpříma a dívej se na mě".
Pomalu si stoupám, pak se podívám na Pašu a pozdravím: „Dobrý den, Pašo".
„Dobrý den, ženo .. jak se jmenuješ, odkud jsi a máš rodinu"?
„Jmenuji se Aštoret, jsem z Evropy, muže už dávno nemám a děti už jsou dospělé .. mají svůj život, Pašo".
Paša se trochu usměje, ale hned z jeho úst padne další rozkaz: „Jdi pomalu do rohu místnosti a pak se vrať přede mě".
Obracím se a jdu, jak Paša poručil, snažím se neškobrtnout, přestože se mi kolena podlamují. Vracím se před Pašu a než se naději, opět slyším jeho hlas: „Svlékni se"!
Udiveně se dívám, ale vzpomenu si na slova matróny, která byla u mé koupele, jak jen to říkala??? Už vím: „Poslouchej a pamatuj si, že Paša neříká otázku a rozkaz dvakrát, jestli hned neposlechneš, tak budeš potrestána. Když budeš poslouchat, tak uvidíš, že náš Paša je hodný a přívětivý". Je to mžik, kdy mi toto proběhne hlavou. Začínám se opět stydět a abych oddálila ten okamžik, tak se nesměle zeptám: !Mám svléknout vše, Pašo"?
„Jistě, Aštoret, svlékni vše" a znovu se na rtech Paši objeví malý úsměv, jako kdyby mě chtěl uklidnit.
Svlékám se a skládám oblečení vedle sebe na zem. Stojím před Pašou nahá a snažím se rukou zakrýt klín. Podívám se na Pašu, ale podle pohledu poznávám, že se mu něco nelíbí .. že by ta ruka? Snažím se překonat stud a pomalu přesouvám ruku podél těla. Sklopím oči a mlčky čekám na další Pašův pokyn.

Místo rozkazu však přijde konstatování: „Aštoret ?? to ale není evropské jméno".

„Ne, Pašo, byla to egyptská bohyně lásky a plodnosti, rodiče obdivovali egyptské bohy a proto mě tak pojmenovali".

„Zajímavé, ale teď se Aštoret před Pašou pomalu otáčej, chci si Tě řádně prohlédnout a vždy když se trochu pootočíš, tak zůstaň chvíli stát".

Konám přesně tak, jak mi bylo přikázáno, uvědomuji si stále tichou hudbu, jako kdyby mě vedla a naznačovala, kdy se mám otáčet a kdy zůstat stát. Zlehka se uvolňuji a pokradmu se dívám na Pašu, snažím se odhadnout, co bude dál. Skončí tímto prohlídka a já se budu zase smět obléci? Odpověď přichází záhy, Paša vstává a přistupuje až ke mně .. chvilka uvolnění je pryč a já nesměle couvám, ale narážím zadečkem na stůl a tak zůstanu stát zlehka o něj opřená.

 

A znova se Paša pousměje a laskavým hlasem říká: „Neboj se Aštoret, teď si Tě prohlédnu důkladněji, uvolni se".

Než stihnu reagovat, přistoupí ke mně. Cítím doteky na prsou, nejdříve velice jemné a pak .. silné stisknutí. Uvědomuji si, že v prsou cítím tlak, bradavky se nalévají a tvrdnou a v buchtičce lehce zacuká. Rychlý pohled na Pašu mě přesvědčuje o tom, že ví, co se začíná ve mně odehrávat. Stisknutí prsou povoluje, ale Pašovi prsty se přemístí na bradavky, střídavě je mnou a vytahují. Cítím, jak mě bradavky pálí a každý dotek na nich projíždí až do buchtičky. Musím se zachytit stolu za sebou, pevně sevřu jeho kraje !! Začínám chápat, že prohlídka ještě není zdaleka u konce a nemýlím se, Pašovi ruce opouštějí moje prsa, bradavky a kloužou přes bříško stále níž a níž. Tisknu k sobě stehna, ale Pašův pohled mi dává jasně najevo, že se mu to nelíbí. Podvědomě uposlechnu ten pohled a mírně se rozkročím, téměř neznatelné kývnutí mi potvrdí, že jsem pochopila správně. Tajím dech a vnímám Pašovi prsty na buchtičce .. nejdříve rozevírají velké pysky, mnou je stejně jako chvíli předtím bradavky a já cítím, že začínám vlhnout.

Vzápětí uslyším jak Paša říká: „Rozvírej pysky sama, ať mohu pokračovat v prohlídce“.

Nevěřícně se dívám, ale poslechnu. Pouštím se stolu, prsty uchopím pysky, ale něco mi vadí  .. opřu se tedy pevněji zadečkem o stůl, víc se rozkročím a posunu nohy dál před sebe.

Slyším, jak se ptám: „Je to tak správně, Pašo?" 

„Ano, provedla jsi to dobře, teď si tvojí výbavičku mohu prohlédnout lépe". 

Přivírám oči, cítím jak Pašův prst projíždí mezi stydkými pysky, bere je mezi prsty a jemně vytahuje. Po chvíli opět projede mezi nimi a zastavuje se před klitorisem, nadzvedá kapucku, krouží po něm a masíruje ho. V buchtičce mi cuká silněji a já dýchám stále rychleji, vzrušeněji. Jako kdyby Paša čekal jen na toto a jeho prst se přemístí ke vchodu a pomalu se zasouvá do mojí buchtičky. Důkladně jí zkoumá, vnímám doteky na stěnách a již tiše sténám počínající rozkoší.

 

Ale ta mi zatím není dopřána, Paša mě opouští a poodstupuje. Chvěji se, po chvíli otvírám oči a vidím, že se na mě dívá a jeho oči a ústa se usmívají.

„Jsem s Tebou spokojený, Aštoret. Zdá se, že si Tě tady nechám, ale ještě mi musíš předvést, jak masturbuješ" řekne a pohodlně se usadí ve svém křesle.

Opět pomyslím na slova lázeňské matróny, že mám poslouchat a tak si sedám na vysokou židli, nožkami nedosáhnu na zem a tak je pokládám na postranní příčky. Jednu ruku volně položím na stehno a druhou začínám kroužit kolem prsou, kroužky se stále víc uzavírají a pomalu se dostávám k naběhlým bradavkám, jemně je mnu a cítím, jak tvrdnou. Uchopím ňadro a jazýčkem přejedu po bradavce, vzápětí takto polaskám i druhou bradavku. Při tom ale vnímám, že moje buchtička je stále vzrušená z předchozí prohlídky. Dál si hraji a mazlím s bradavkami, avšak druhá ručka se pomalu přesouvá mezi stehýnka a hladí moji výbavičku, rozvírám jí. Jemně zasunu prstík do buchtičky a kroužím s ním. Ano, buchtička je vlhká, přestávám se mazlit s bradavkami a i druhou ručku přemisťuji do svého klína. Přidržuji pysky rozevřené, prstík vyndávám z buchtičky a nacházím klitoris. Vlhkým prstíkem po něm jezdím, nejdříve pomalu a potom zrychluji, kroužím po něm a masíruji ho. Cítím, jak buchtička stále víc vlhne, jak se silněji stahuje. Přestávám vnímat Pašu, který mě upřeně pozoruje a oddávám se vlnám rozkoše, jež probíhají mým tělem. Můj okamžik se blíží, zakláním se, oči přivřené, beru klitoris mezi prsty a silně ho stisknu. Slyším se, jak vykřiknu a přitisknu celou dlaň na svojí výbavičku. Zůstávám dál sedět a jen konejším svoji mokrou výbavičku.

Pojednou Paša vstane a přistupuje opět ke mně, přesvědčuje se, že jsem vyvrcholila a pak praví: „Aštoret, jsi přijata do mého harému jako matróna. Jen teď zapomeň svoje jméno, neboť od této chvíle jsi Aziza".

Příjemně znavená se usměji: „Děkuji Ti, Pašo .. ale mohu mít dotaz?"

„Jistě, Azizo, ptej se."

„Pašo, ty dvě tyče v rohu, proč jsou tady?"

„To je pro ty, které nechtějí při prohlídce poslouchat, ale u Tebe nebyli zapotřebí."

„Děkuji, Pašo. Mohu odejít?"

„Ano, běž si odpočinout a zítra se začneš učit být matrónou, Azizo"

Úklonou se rozloučím s Pašou a odcházím.

 

A tak jsem se stala Matrónou ;)