Žena v mučiarni

 

Písal sa rok 1632. Zima v tomto roku bola velmi krutá. Zima bola aj v podzemí stredovekého hradu. Tam za chvíľu mal začať výsluch mladej ženy Katice, slúžky z hradu, ktorú predvčerom obvinila Ilona, žena miestneho garbiara z čarodejníctva. Ilonu podrobili krutému mučeniu v mučiarni hradu. Dlho zapierala, že nie je čarodejnica, ale tunajší kat sa vyzná v remesle. Najskôr ju tak dlho bičoval po nahom tele, až sa priznala, že je čarodejnica. No keď sa jej sudca opýtal, kto je ešte s diablom spolčený, nech prezradí ich mená, tak zapierala, že už nikoho nepozná. Až keď jej kat priložil žeravé železo na pravú prsnú bradavku, nevydržala takú bolesť a začala kričať, že všetko povie. A tak priznala, že bosorka je aj slúžka na hrade Katica, ktorú videla vždy po západe slnka a niekedy aj v noci zbierať nejaké bylinky. Preto po priznaní garbiarovej ženy Ilony priviedli Katicu bez toho, aby jej niečo vysvetlili do podzemnej kobky chladného žalára. Posadila sa na slamník, zakryla sa starou dekou a do rána oka nezažmúrila od strachu, čo s ňou chcú urobiť. Ráno zaštrngotal klúč vo dverách žalára a dnu vstúpil starý hrbatý žalárnik s pomocníkom.

 

„Vstávaj žena, ideme!“ skríkol žalárnik.

 

„A kam? spýtala sa so strachom Katica.

 

„To za chvíľu uvidíš“ a schytil ju aj s pomocníkom pod pazuchy a odvádzali ju tmavými studenými chodbami podzemia, až prišli k veľkým dubovým dverám.

 

Keď vstúpili, ocitli sa vo veľkej miestnosti. V jednom rohu miestnosti stál velký dlhý stôl, za ktorým sedel sudca a dvaja prísediaci. Pri vedľajšom stole sedel súdny zapisovateľ. V druhom rohu bolo velké ohnisko, v ktorom boli zapichnuté nejaké železá. Na stenách boli rozmiestnené rôzne police a zavesené rôzne nástroje, používané na mučenie. Vzadu v miestnosti stála veľká drevené lavica a zo stropu viselo mnoho dlhých hrubých a tenkých lán. Katica prebehla pohľadom po miestnosti a pochopila, že stojí v mučiarni čarodejníc. Ale prečo ju sem priviedli? Mráz jej prebehol po chrbte.

 

„Prečo ste ma sem priviedli. čo sa to tu deje? „opýtala sa sudcu.

 

„Mlč, nič som sa ťa nepýtal. Budeš odpovedať len na moje otázky! prísne ju zahriakol sudca.

 

Medzitým jeden z katových pomocníkov priviedol špinavú a unavenú ženu, oblečenú len v roztrhanej plátennej košeli. Vlasy mala strapaté, krívala a bola bosá.

 

„Ilona, rozkazujem ti, aby si zopakovala svoju výpoveď a ešte raz povedala, že si čarodejnica a že si sa schádzala po večeroch v lese aj so slúžkou Katicou“ , prikázal jej sudca.

 

Keď sa ubiedená Ilona poobzerala okolo seba a uvidela peknú mladú Katicu, zachvela sa a rozplakala.

 

„Nie, nie je to pravda, všetko som si vymyslela „povedala plačúca Ilona.

 

Sudca mlčky kývol na kata. Ten chytil Ilonu za ruky a dotiahol do prostred mučiarne. Strhol s nej starú košeľu a Ilona zostala nahá. Spútal jej vpredu ruky a zavesil ich za železný hák, ktorý visel na lane zo stropu. Na kotníky nôh jej nasadil kožené putá a pripútal jej nohy o železné oká v podlahe. Katov pomocník začal ťahať za lano, visiace zo stropu a Ilonu takto natiahol ako strunu. Ilona bola celkom pekná asi 45 ročná žena s mierne ovisnutými prsiami a veľkým zadkom. Keď tam tak nahá a natiahnutá visela, sudca a ostatní prísediaci sa dychtivo pozerali na jej telo, na jej prsia a veľmi zarastené ohanbie. Kat z veľkého ohniska z kúta mučiarne vytiahol dlhé žeravé železo a postavil sa pred Ilonu. Druhou rukou jej silno stlačil ľavý prsník a žeravé železo jej priložil na bradavku. Ilona strašne vykríkla.

 

„Tak čo, budeš zapierať alebo sa ku všetkému priznáš? opýtal sa jej znova sudca.

 

Ilona ešte od bolesti kričala, ale kývala hlavou a priznala sa a Katicu označila ako čarodejnicu. Ilonu odviazali, prehodili cez ňu roztrhané šaty o odviedli ju späť do žalára.

 

Sudca sa obrátil ku Katici, ktorá sa strnulo a s hrôzou pozerala na Ilonine mučenie.

 

„Katica, priznávaš sa, že si čarodejnica a že si sa s nimi stretávala po večeroch v lese“? opýtal sa sudca.

 

„Nie, nie som čarodejnica a nikdy som sa s nimi nestretávala“, už nahnevanejšie odpovedala Katica. Trochu podišla k stolu a naklonila sa k sudcovi.

 

„Ty bastard jeden prekliaty, čo si to vymýšľate“! skríkla a napľula mu do tváre. Sudca celý od poníženia očervenel a zakričal.

 

„Kat, konaj svoju povinnosť. Chcem ju vidieť trpieť na mučidlách, až kým sa neprizná“!

 

Kat dotiahol Katicu doprostred mučiarne, kde pred chvíľou visela Ilona. Dvaja katovi pomocníci jej priviazali vpredu ruky a cez kladku v strope ju vytiahli nad zem. Kat jej chytil pri krku lem šiat a roztrhol jej ich do pol pása. Tak isto jej roztrhol aj živôtik a Katica ostala do pol pása nahá. Bola to veľmi pekná mladá žena, plná života. Mala veľké pevné prsia a bradavky, ktoré stúpali do výšky pri každom nadýchnutí. Vzal do ruky stredne veľký bič a postavil sa za ňu.

 

„Začni! “ skríkol sudca.

 

Kat zdvihol bič do výšky a začal ju bičovať po celom chrbte. Dostala 25 rán, keď prestal. Sudca vstal a podišiel ku Katici.

 

„Ty devka jedna, ja ťa naučím poslušnosti, ešte ma budeš prosiť, aby som prestal“ a pleskol jej rukami po bielych prsiach až jej nadskočili.

 

„To nikdy ty starý cap“ skríkla Katica, ktorá mala chrbát v jednom ohni.

 

„Kat, pokračuj“ zreval sudca.

 

Kat si zobral hustý kožený bič, postavil sa pred visiacu Katicu a začal ju bičovať po bruchu a prsiach. Katica kričala od bolesti, keď je bič trafil bradavky. Keď kat na chvíľu prestal, aby si preložil bič do druhej ruky, sudca sa znova opýtal, či sa chce priznať, ale Katica iba pokrútila hlavou. Kat jej strhol aj ostatné handry jej šiat a spodničku, ktoré na nej ešte viseli a ona ostala úplne nahá. V celej mučiarni akoby sa rozsvetlilo. Katica mala nádherne tvarovanú postavu. Všetci na ňu žiadostivo pozerali. Takú krásu ešte nevideli. Očami jej hltali prsia a hustý čierny trojuholník. Sudca dal pokyn, aby preskúmali dôkladne jej telo a našli diablovo znamenie. Kat niečo povedal svojim urasteným pomocníkom a tí chytili jej nohy. Nasadili jej na kotníky kožené putá a doširoka roztiahli nohy a priviazali o spustené laná zo stropu. Visela tam doširoka roztiahnutá a sudca s prísediacimi ju začali ohmatávať a hľadať na jej tele diablovo znamenie. Hnietli a naťahovali jej zbičované prsia a bradavky. Ich ruky nevynechali najintímnejšie časti jej tela. Prehrabávali sa hustým porastom okolo prirodzenia a poťahovali ju za pysky v ohanbí. Až po pol hodine jeden z nich objavil pod lavým prsníkom tmavohnedú pehu. Kat ihneď priniesol striebornú ihlu, ktorá sa pri dotyku zasúvala do rukoväte, takže keď ju do pehy pichli, neobjavila sa žiadna krv. To bol presvedčivý dôkaz pre súdnych prísediacich, že mučená žena je bosorka. Jedine sadistický sudca a kat vedeli, ako to s tým diablovým znamením v skutočnosti je. Sudca kývol na kata, aby začal znova s bičovaním. Kat sa postavil za Katicu a s 20-timi ranami jej zošľahal zadok. Potom sa postavil k nej čelom a začal jej pomaly šľahať po roztiahnutom prirodzení. každá rana, ktorá ju na prirodzení zasiahla, bola sprevádzaná hlasným výkrikom. Keď napokon kat s bičovaní prestal, z Katice lial pot a revala od bolesti. Sudca sa jej znova opýtal, či sa radšej nechce priznať, ale ona iba revala bolesťou a krútila hlavou. Tak sudca nariadil katovi, aby jej nasadil roubík a začal s prsným škripcom. Pomocníci ju odviazali z ponižujúcej polohy a Katica len čo stála na vlastných nohách, začala si trieť rukami prsia a prirodzenie, aby na chvíľu zmiernila bolesť, ktorá jej vystreľovala hlavne v rozkroku. Kat ju odviedol k drevenému stolu a nasadil jej roubík, aby tak nekričala, lebo ju čakala tvrdá tortúra prs. Kat sa na to tešil, lebo veľké pevné prsia ako mala Katica rád týral. Potom jej dozadu skrútili ruky a pevne spolu zviazali až k ramenám. Tým sa ešte viac napli aj tak dosť pevné prsia, Prinútili ju kľaknúť pred lavicu a roztiahnuť nohy.

Hrudníkom ju pritlačili k hrane stola. a prsia položili na neohobľovanú plochu stola. Pomocníci zdvihli jej kotníky a priviazali ich dozadu k pripútaním rukám. Takto priviazaná vlastne stála iba na roztiahnutých kolenách. Zhora na prsia jej priložili ťažkú železnú tyč a začali po bokoch tyče uťahovať matice, až jej tyč silno zvierala prsia. Tak jej ich utiahli, že začali červenať a tmavnúť. Mala ich napnuté ako veľké balóny do prasknutia. Kat z ohniska vytiahol dlhú žeravú ihlicu a pomaly sa približoval k jej prsiam. Potom jej pravú prsnú bradavku prepichol. Keď ju vytiahol z bradavky, navliekol jej do nej železný krúžok. Zobral tenký bič a tri krát ju švihol po prsiach. Ešte viac jej utiahol prsia a chytil jej druhú bradavku a začal ju naťahovať. Keď ju dostatočne vyťahal, vzal do ruky veľký železný klinec a kladivo. Ešte raz jej jednou rukou natiahol neprepichnutú bradavku a priložil na ňu klinec a pritlačil ho do bradavky. Potom jej pomalým pohybom klinec do bradavky pribil skrz do stola Katica aj napriek roubíku revala a metala sa ako ranené zviera, ale priviazané nohy a priškripnuté prsia jej nedovoľovali žiadny pohyb. Kat prešiel za jej chrbát a ešte ju bičoval po chrbte ale hlavne po zadku. Keď skončil, pomocou veľkých klieští kývavým pohybom vytiahol z bradavky zarazený klinec, navliekol aj na túto bradavku železný krúžok a pomocníci na ňu vyliali nádobu s vodou. Potom jej odviazali nohy, uvoľnili zo škripca prepichnuté prsia a pomohli vstať Stála mala zviazané ruky za chrbtom a prepichnuté prsia s krúžkami sa jej týčili dopredu. Kat ju predviedol pred sudcu a zložil roubík.

 

„Tak ako sa ti páčia ozdoby na tvojich prsiach “ zarehotal sa a vychutnával si jej muky a nahotu.

„Keď sa priznáš k čarodejníctvu a prezradíš ďalšie satanské spoločnice, tak s mučením prestaneme.

 

„Nikdy sa k tomu nepriznám, nie som bosorka a za to čo mi robíte, sa budete zodpovedať“.

 

„Mlč už, kat ťa teraz odvedie do cely a s mučením budeme pokračovať presne o polnoci, však my ťa zlomíme a priznáš sa“ povedal sudca a kývol na kata, aby obžalovanú odviedol.

Keď prišli k cele, otočil si ju k sebe a rukami jej prechádzal po prsiach a po chlpatom trojuholníku.

 

„Už sa neviem dočkať tvojho ďalšieho mučenia, v noci príde na rad táto chlpaňa „a vyťahal ju za ružové pysky.

 

„Au, ty hnusný starý cap „skríkla Katica a z celej sily ho kopla do kolena.

 

„Ty devka, tak to si nemala „a strčil ju do cely.

 

Priviedol ju doprostred, kde zo stropu viselo dlhé lano. Priviazal jej vzadu spútané ruky o lano a cez kladku začal vyťahovať ruky do výšky. Ako sa ruky zdvíhali, musela sa predkláňať dopredu. Kat jej ruky vyťahoval dovtedy, pokiaľ Katica nebola úplne prehnutá. Lano zafixoval a nasilu jej roztiahol nohy a tiež priviazal. Ostala s roztiahnutými nohami a vystrčeným zadkom. Kat na chvíľu niekam odišiel a keď sa vrátil, držal v rukách drevený roubík, bič a železné závažia. Na ústa jej nasadil roubík a závažia jej pripol na krúžky na prsiach. Potom ju obišiel a vyšľahal ju po roztiahnutom zadku. Keď prestal, strčil jej rukoväť biče do zadku. Pohojdal jej závažia na prsiach a odviazal roztiahnuté nohy. Visiace lano uvoľnil, spustil utiahnuté ruky a rozviazal. Potom jej ruky zviazal vpredu a na lane cez kladku vytiahol do výšky. Kotníky jej tiež zviazal spolu a zavesil ťažké závažia a znova ju vytiahol, teraz až nad zem. Pri odchode z cely ju ešte niekoľko krát šľahol po zaťažených prsiach a odišiel. Nechal ju tam visieť poníženú, nahú a natiahnutú ako struna, s bičom zarazeným v zadku. Teraz mala dosť času rozmýšľať, čo jej budú o polnoci pri výsluchu robiť.

 

Katica nevedela, ako dlho visela natiahnutá na lane a pripadalo jej to celú večnosť, keď v tom zahrkotal kľuč vo dverách a do cely vstúpil starý žalárnik. Potľapkal ju po nahých prsiach, zvesil jej závažia z krúžkov na prsiach, ktoré jej po celú dobu, čo visela na lane, naťahovali prepichnuté bradavky. Vytiahol jej zo zadku zarazený bič, odviazal ju a hodil jej staré šaty. Katica si od bolesti necítila ruky, ale hneď sa obliekla, aby zakryla svoju nahotu. Žalárnik ju chytil pod pazuchu a odvádzal ju von z cely. Bola polnoc a vedela, že ju odvádza na ďalšiu tortúru. Katica sa chcela brániť, ale on jej vykrútil ruku za chrbát a tak ju prinútil ísť dopredu po tmavých a studených chodbách podzemia až do mučiarne. Tam ju schytili pevné ruky katových pomocníkov a predviedli ju pred sudcu a súdnych prísediacich. Sudca sa na ňu uškrnul a povedal:

„Katica, nariaďujem ti, aby si sa priznala, že si čarodejnica“.

 

Katica sa bála, že ju budú znova mučiť, ale tiež vedela, že pokiaľ by sa priznala a podpísala protokol o bosoráctve, hneď zajtra by ju bez milosti upálili na hranici. Rozmýšľala, čo má urobiť, keď na ňu zrúkol sudca znova:

„Si hluchá, nemá alebo ti diabol v mlčaní pomáha“?

 

Katica sa strhla a pevne rozhodnutá nenechať sa upáliť pokojne odpovedala:

„Nie som čarodejnica a nikdy som ňou nebola. Nepriznám sa k ničomu ty starý diabol“ povedala a odpľula si na zem.

 

Sudca vstal, podišiel k nej, jednou rukou ju chytil za vlasy a zatiahol za ne tak, že jej vyvrátil hlavu čo najviac dozadu.

 

„Čo to robíš, nechaj ma, ja som ti nič neurobila“?! odvážne vykríkla Katica.

 

„Mne nie, ale lietala si s čarodejnicami a si v spojení s diablom. My ti to dokážeme a ty sa priznáš“ zrúkol na ňu sudca.

 

Po týchto slovách Katicu pustil a stroho nariadil katovi:

„Pokračuj v mučení“!

 

„To ma predsa nemôžete takto týrať“ ozvala sa.

 

„Ale môžeme, my môžeme všetko a čím skôr to pochopíš, o to menej ťa budeme mučiť. Na mučidlách sa už väčší tvrdohlavci priznali“ povedal sudca a iba kývnutím hlavy dal pokyn katovi k ďalšiemu mučeniu.

 

Pomocníci odviedli Katicu k železnej stolici, strhli z nej prudkým pohybom staré šaty a obnažili ju donaha.

 

Na jej velkých prsiach sa týčili prepichnuté bradavky s krúžkami, ktoré si hneď zakryla rukami. Ale pomocníci jej ruky vykrútili dozadu a zviazali. Prinútili ju sadnúť na studenú stolicu a zviazané ruky jej preložili za operadlo a priviazali ich k stolici. Kat vzal ďalšie tenké lano a začal je ruky nad lakte šnurovať a sťahovať k sebe smerom k ramenám, aby sa prsia viac našponovali dopredu. Potom jej priviazali kotníky k nohám stolice. Za chrbát jej strčili ostrý drevený špalík, aby jej čo najviac vypli hrudník. Kat priniesol z poličky dve kruhové svorky a podal ich pomocníkom. Pomocníci sa postavili za stolicu, každý z jednej strany. Kat jej začal hrubo ohmatávať prsia a ťahať ju za krúžky na bradavkách. Pomocníci potom nasadili na prsia kovové svorky, takže svorky tvorili okružie okolo katom zmačkaných prs a začali uťahovať matice, čím priškripli Katice prsia. Ako uťahovali matice na svorkách, svorky postupne zmenšovali svoj priemer, prsia sa začínali napínať a krúžky na bradavkách trčali nabehnuté dopredu. Katica kričala od bolesti, ale kat jej nasadil roubík do úst a pomocníci ďalej uťahovali svorky. Keď sa zdalo, že jej prsia prasknú, s uťahovaním prestali. Kat jej na krúžky v bradavkách nasadil železné závažie a začal jej krátkym bičíkom šľahať po prsiach. Katica revala a rev bol počuť aj cez zapchané ústa.

 

Potom z kúta mučiarne kat priniesol železnú nádobu s ohňom a hrubé sviečky. Oheň podložil pod železnú stolicu a prikázal pomocníkom, aby rozložili väčší oheň. Plamene začali odspodu zohrievať stolicu, ktorá začala Katicu páliť na holom zadku. Zatial kat zapálil sviečku a pristúpil pred Katicu. Sviečku nechal chvíľu horieť a potom začal na napnuté prsia pomaly vylievať horúci vosk sviečky. Oheň pod stolicou rozpaloval železnú stolicu, na ktorej sedela. Celý zadok ju pálil. Kat jej začal plameňom zo sviece opaľovať prsia a bradavky. Katica zrevala od bolesti ako ranené zviera a omdlela. Sudca nariadil katovi prestať s tortúrou a pomocníci zahasili oheň pod stolicou, zoškrabali vosk z prs, vytiahli roubík z úst, zložili z poza chrbta drevený špalík a vyliali na ňu vedro studenej vody, až Katica prišla k vedomiu. Potom jej začali uvolňovať svorky na prsiach. Ako náhle uvoľnili zovretie prs, miesto očakávaného ustúpenie bolestí sa začali prsia prekrvovať a ešte viac jej bolesť trhala prsia. Odviazali jej kotníky a ruky a predviedli ju znova pred sudcu. Katica si rukami trela zmučené prsia a zadok, ktorý mala popálený. Od bolesti a hanby, čo vytrpela, chcela krutého sudcu najradšej nakopať, ale ruky pomocníkov ju držali pevne, tak len na neho kričala.

 

„Ty sviňa hnusná, už si spokojný. Nie som čarodejnica, vydržala som právo útrpné, vydržala som mučenie, musíš ma prepustiť“! a hlasno sa zasmiala.

 

„Mlč, kat prestal s mučením, aby sme nemuseli počúvať to tvoje vrieskanie. Keď sa teraz hneď a zaraz nepriznáš, budeme ťa mučiť až do rána. Tak znova sa ťa spytujem, si bosorka? Kto je s tebou ešte spriahnutý s diablom“? zrúkol na Katicu sudca.

 

Keď Katica videla, že chcú počuť priznanie za každú cenu, nazlostila sa ešte viac, vytrhla sa pomocníkom, priskočila k sudcovi a jednu mu vylepila a oplula ho. Pomocníci ju hneď schmatli a privliekli naspäť. Sudca od jedu očervenel.

 

„Kat, okamžite pokračuj v tortúre“! zakričal sudca a utrel si pluvanec z tváre.

 

Kat neváhal a dal pokyny svojim pomocníkom. Tí Katicu priviedli k drevenému trámu. Ruky jej zviazali vpredu a pomocou kladky ju vytiahli na trám nad zem. Nohy jej roztiahli a na bokoch dreveného trámu priviazali. Visela roztiahnutá do obráteného písmena Y. Kat surovo zmačkol jej prsia a jeden z pomocníkov ich začal pevne podväzovať.

 

Keď bol hotový, podložili jej pod podviazané prsia drevený hranol, pripevnili ho po oboch koncoch k trámu a prsia jej k nemu priviazali. Cez krúžky na bradavkách jej priviazal tenké lanká a jeden z pomocníkov ich začal ťahať, zatiaľ čo druhý pomocník ju bičoval po chrbte a popálenom zadku. Kat ju tiež začal bičovať, ale spredu, po chlpatom trojuholníku, bruchu a natiahnutých prsiach. Keď ustal, priniesol z ohniska značkovacie železo. Nasadil jej na ústa roubík a za neustáleho bičovanie chrbta, zadku a naťahovania prs na lane, jej pomaly priložil rozžeravené značkovacie železo na jeden a potom aj na druhý prsník. Katica revala a metala sa na ráme a znova omdlela. Pomocníci prestali a Katicu z trámu odviazali a zvalili na zem. Znova na ňu vyliali studenú vodu a keď sa prebrala, hneď ju zo zeme zdrapli pevné ruky pomocníkov a viedli k ďalšiemu mučiacemu zariadeniu. Bol to velký drevený rám na štyroch nohách, ktorý vzdialene pripomínal koňa. Jeho chrbát bol hrubo opracovaný do ostrej hrany. Pomocníci zdvihli Katicu a posadili ju na drevený chrbát koňa. Krútila sa bolesťou a ako postupne svojou váhou dosadala na ostrú hranu, ktorá vnikala do prirodzenia, začala hrozne kričať. Kat jej na nohy priviazal ťažké kamenné závažie, ktoré jej ešte viac pritláčalo pysky prirodzenia na ostrú hranu. Pomocníci jej zviazali ruky dozadu a cez kladku ich vytiahli do výšky, čím sa predklonila a ona viac tlačila klitorisom na ostrie hrany „koňa“. Kat na krúžky v bradavkách pripútal reťaze, natiahol ich dopredu, kde ich pripevnil. Katica ostala na koni roztiahnutá a bolestivo priviazaná spredu aj zozadu. Kat doniesol veľkú horiacu sviečku a začal jej ohňom opaľovať celé telo, ale hlavne vpredu prsia. Plamene ju zbavili ochlpenia pod pazuchami, na nohách a čiastočne aj na prirodzení. Keď ju chcel kat odviazať a pripútať na škripec, sudca ho okríkol:

 

„Nechaj ju na koni, nech si trocha zajazdí, máme dosť času. Daj jej ešte závažia na nohy a prsia“! prikázal a spokojne sa usadil.

 

A tak pomocníci priniesli ďalšie kamenné závažie a priviazali ich Katice na nohy, čím sa tlak na ostrej hrane ešte zväčšil. Kat priniesol železné závažie a zavesil jej ich na krúžky na prsiach. Potom sudca nariadil na chvíľu prestať. Celý súdny tribunál, vrátane kata a jeho pomocníkov sa odobrali do vedľajšej miestnosti posilniť sa jedlom ale hlavne vínom. Katicu nechali v bolestiach na drevenom koni v mučiarni. Revala a stonala a rozmýšľala o tom, ako ju ešte budú mučiť a aké tortúry si na ňu pripravili.

 

Keď sa súdny tribunál, kat a jeho pomocníci o chvílu potužený vínom vrátili späť do mučiarne, Katici to pripadalo ako celá večnosť. V bolestiach stonala a kričala a jej krik bolo počuť aj napriek tomu, že mala v ústach roubík. Sudca predstúpil pred Katicu, kopol do závažia na nohách a skríkol:

„To že sa nechceš priznať chápem, čarodejnice sa nikdy nechcú priznať, ale že si ma pred všetkými potupila tou fackou a že si mi napľula do tváre, ti nikdy neodpustím. S mučením budeme pokračovať až do rána.“

 

„Kat, od teba chcem, aby si začal dôraznejšie vykonávať svoju robotu, pokiaľ nechceš prísť o svoje zlatky.“

 

„Odviažte ju a priveďte mi ju pod rumpál.“ kat okríkol pomocníkov.

 

Rumpál bola vlastne kladka zavesená v strope mučiarne, cez ktorú bolo natiahnuté lano. Katovi pomocníci rýchlo odviazali Katicu a vyslobodili ju z bolestivej polohy na koni. Schytili ju pod pazuchami a priviedli, lepšie povedané, keďže ledva chodila, privliekli ju pod rumpál. Katici sa trocha uľavilo, stíchla a trela si zmučené prirodzenie a prsia.

 

Vedela, že na rumpáli nešťastníkov vyťahovali za ruky zviazané za chrbtom a počula, že mnohým vykĺbili ramená. Lenže netušila, že hrôzostrašný kat mal pre Katicu pripravené oveľa horšie mučenie. Pomocníci Katici vykrútili ruky za chrbát a zviazali a takisto jej zviazali nohy v kotníkoch.

 

Pevne ju chytili, aby so sebou nehádzala a kat jej tenkým lanom začal podväzovať najprv jeden a potom aj druhý zmučený prsník. Medzi podviazané prsia prevliekol lano z rumpálu a začal ju vyťahovať hore na rumpál. Katica kričala od bolesti, ale kat neprestával, až kým ju za podviazané prsia nevytiahol do malej výšky nad zemou.

 

Vzal si do ruky bič a začal ju bičovať spredu po nohách, čiernom chlpatom trojuholníku, bruchu ale hlavne cez natiahnuté velké prsia. Pri každej rane bičom sa jej telo rozhojdalo, čo jej spôsobovalo ešte väčšiu bolesť. Mala pocit, že sa je prsia odtrhnú od tela. Po dvadsiatej rane bičom začala kričať z plného hrdla:

Prestaňte, prosím prestaňte už, ku všetkému sa priznám, len ma už nechajte na pokoji.

 

Sudca kývol na kata aby prestal. Pomocníci Katicu spustili na zem a držali ju aby nespadla. Sudca pred Katicu predstúpil a pozrel sa na jej velké podviazané prsia, ktoré začali meniť farbu do fialova. Napokon sa je opýtal:

„Priznávaš, že si čarodejnica? Že si sa zúčastňovala na čarodejníckych orgiách?“

 

Katica hlboko dýchajúc od únavy a bolesti odpovedala:

„Keď mi rozviažete prsia, tak potom sa priznám.“

 

Sudca dal pokyn katovi a ten jej rozviazal prsia a ruky. Prsia sa jej po rozviazaní začali prekrvovať a bolesť sa ešte viac vystupňovala. Keby ju neboli držali pevné ruky pomocníkov, určite by bola odpadla na zem.

 

„Nuž teda doznávaš sa teraz k čarodejníctvu!“ znova sa opýtal sudca.

 

Katica si držala červeno fialové prsia a mlčala.

 

„No tak Katica, chcem počuť tvoje priznanie!“ skríkol na ňu sudca.

 

Ona pomaly zdvihla zrak zo svojich zmučených prs na sudcu a nahlas prehovorila:

„Zmýlil si sa, nie som čarodejnica, som iba obyčajná slúžka.“

 

Sudcu akoby niečím ovalili. Oklamaný okríkol kata, aby pokračoval v tortúre. Kat okamžite niečo povedal svojim pomocníkom a tí priniesli ťažkú a veľkú dubovú dosku pokrytú ostrými klincami. Kat zatiaľ Katici vpredu zviazal ruky lanom od rumpálu a vytiahol ju za ruky nad zem. Dosku s klincami pomocníci postavili spredu tesne pred natiahnutú Katicu a pripevnili do podlahy.

 

Katica stále nechápala čo s ňou budú robiť, ale keď kat uchopil do ruky bič, postavil sa za jej chrbát a začal ju bičovať po zadku a chrbte, pochopila diabolský plán kata. Po každej rane bičom, ktorá dopadla na jej telo, Katica od bolesti so sebou trhla a prirazila svoje prsia, brucho a nohy o ostré ostne trčiace z dosky. Pri každom údere pocítila strašnú bolesť nielen na chrbte a zadku, ale aj na prsiach.

Kat ju nešetril a zasadil jej päťdesiat rán bičom. Katica vrieskala ako ranené zviera, ale nikto si toho nevšímal. Všetci sa pozerali na natiahnutú Katicu, ako sa po každom údere napichávala s velkými prsiami na klince. Keď kat skončil, ostala bezvládne visieť na rumpáli.

 

„Dnes tuším z nej nedostaneme žiadne priznanie. Hej kat, preber ju značkovacím železom a odveď ju naspäť do žalára. S ďalšou tortúrou budeme pokračovať dnes večer a preto si musím odpočinúť.“ rozkázal sudca.

 

Kat vytiahol z ohniska žeravé značkovacie železo a pritlačil ho Katici o zadok. Tá sa okamžite prebrala z bezvedomia a celou silou narazila prsiami na ostrú dosku. Už ani nevládala kričať, len niečo nezrozumiteľné bľabotala. Katovi pomocníci odstránili dosku a kat ju spustil na zem, kde jej rozviazal ruky a nohy a vylial na ňu dve vedrá studenej vody.

 

Hodil jej roztrhané šaty, aby sa obliekla a odvliekol ju napoly bezvládnu do cely temného žalára. Sotil ju na slamník so slovami, že večer jej pripravia také mučenie, po ktorom sa určite prizná. Keď kat zamkol dvere cely, Katica zmučená a unavená zaspala.