Egyptská svatba-2.část

 

Mussi zaznamená, že Miriam chce opět něco říct a tak jí zarazí pohybem ruky „Paní Miriam, věřte mi! Viděl jsem, jak Sulejka reaguje a jak znám Mulahy a jejich učení, tak by se s mojí navrhovanou úpravou neztotožnili!!“

Miriam stále v duchu bojuje. Ještě nechce zcela uvěřit doktoru Mussimu, ale něco jí říká, že on má pravdu.

 

Sulejka se znovu ztrácí, slova doktora jí nic neříkají. Fatima, Achmed a Ibrahim mlčí, nechávají vše na doktorovi, jen doktorka Leonardová vycítí, že doktor Mussi v podstatě již Miriam přesvědčil, ale ta ještě potřebuje další důkaz a tak začne mluvit.

„Paní Miriam, jsem doktorka a Angličanka.“ tiše začne vyprávět „Ale přesto jsem se podrobila takové prohlídce u Mulahů. Musím sama přiznat, že jsem se jí bránila, ale nakonec mi moje profesionální zvědavost nedala a povolila jsem.“

Miriam se prudce obrátí a pohledem vybízí doktorku k pokračování. Ale není sama, kdo chce slyšet, co u Mulahů prožila. I ostatní se k doktorce Leonardové obrátí a čekají na její další slova.

„Jak jsem říkala, bránila jsem se prohlídce.“ potichu pokračuje ve vyprávění doktorka, když zaznamenala zájem od všech přítomných „Nebylo to lehké, od doktora Mussiho jsem věděla, jaké učení je pro Mulahy hlavní a já jsem neobřezána. To, co zde vyprávěl doktor, je pravda. Mulahové opravdu věří, že ďábel neřestí je ukrytý mezi stehýnky. Ať už se jedná o mlaďounkou dívčinu a nebo zralou ženu. Byli pohoršeni mojí výbavičkou, chtěli mě na místě upravit. V té chvíli mě zachránilo to, že s doktorem Mussim, pracuji na vládním programu. Ale přesto jsem zaznamenala jednu větu: Až se změní zákony, bude jiná situace, pak uvidíme. A o těch zákonech tady již řeč byla.“

Doktorka Leonardová se odmlčela, i ona teď prožívá to, co se dělo při prohlídce. I pro ní to bude těžké! Pokud se změní zákony a ona bude chtít dál provozovat svoji doktorskou praxi v Káhiře, tak se bude MUSET přizpůsobit nové situaci.

 

Miriam přemýšlí nad tím, co doktorka Leonardová o sobě prozradila. I když je ona sama křesťanka, tak jí vyprávění doktorky a hlavně ŽENY přesvědčilo o tom, že doktor Mussi hledal schůdnou cestu .. ale přesto má otázku „Doktorko Leonardová, pokud se změní zákony, necháte si svoji ženskou výbavu upravit?“

Napětí je teď cítit v každém kousku místnosti. Co odpoví doktorka???

Ta, vzrůstající napětí cítí, je to velmi vnímavá žena a tuto otázku si v poslední době již sama sobě několikrát položila, impulzivně přikročí k Miriam „Drahá, jsou různé zvyky a my se jim musíme podřizovat. Pokud budu mluvit sama za sebe. ANO, jsem připravena úpravu podstoupit a věřím, že k témuž závěru dospějete i Vy, Miriam. Nakonec i Vám by se mohlo osobně pomoci.“

„Mně????“ skoro vykřikla pohoršeně Miriam.

„Ale drahoušku“ pravila smířlivě doktorka „na takovouto úpravu není nikdy pozdě. Věřte mi, že jsem obřezávala ženy které byly ve zralém věku, starší než vy. Prostě se rozhodly a některé to prostě ze zdravotních důvodů potřebovaly“

„Já ale ne, já jsem v pořádku.“ odsekla resolutně Miriam.

„Samozřejmě.“ odvětila něžně doktorka.

„Prostě se podíváte jak bude Sulejka pěkně vypadat a jak jí to bude mezi stehýnky slušet a pak uvidíme. Myslím, že by jste se Vašemu manželovi určitě více zamlouvala trochu upravená.“

 

Miriam opět obejme Sulejku, pohladí jí po vlasech, zhluboka se nadechne a pak je již slyšet její hlas „Přesvědčili jste mě, souhlasím s úpravou, tak jak jí navrhli doktor Mussi a doktorka Leonardová.“

 

Fatima k ní přistoupí „Drahá Miriam, uvidíš sama, že úpravou Sulejka jen získá na kráse a ženské přitažlivosti.“ pak se obrátí a zeptá se „Kdy budeme moct přijet na Vaši kliniku, doktore Mussi? Kdy máte nejbližší volný termín?“

„To nebude zapotřebí, Paní Fatimo. Úpravu provedeme tady a hned, pokud budou všichni souhlasit. Mám s sebou svůj chirurgický kufřík a doktorka Leonardová mi jistě bude ráda asistovat.“ S úsměvem odpověděl Mussi a doktorka lehce přikývne na znamení souhlasu.

Na Miriam je vidět, že jí to není příjemné. Raději by viděla, kdyby k úpravě Sulejčiny výbavičky došlo na klinice, ale Ibrahim k ní přistoupí „Moje drahá, není proč čekat. Když zde má doktor patřičné nástroje, tak bude i pro naší Sulejku lepší, když už operaci bude mít za sebou.“

 

Oba doktoři trpělivě vyčkávají a Fatima se šeptem o něčem domlouvá se svým manželem Achmedem. Miriam skloní hlavu a tím mlčky dává souhlas k okamžité úpravě. Ibrahim se usmívá, společně se jim podařilo Miriam přesvědčit a Sulejka bude upravená podle Egyptských obyčejů.

Sama Sulejka už také vše pochopila a neboť je to dívka, která si velmi váží svých rodičů, tak nijak neprotestuje a smiřuje se s jejich rozhodnutím.

 

Fatima slavnostně pronese „Doktore Mussi, bude nám všem velkou ctí, když Vás budeme moci pozorovat při zákroku.“ Doktor se ukloní „I já budu potěšen, Paní Fatimo.“

Miriam se zeptá doktora „Jak dlouho bude zákrok trvat a co bude po něm následovat?“ Doktor k ní přistoupí „Nebojte se, bude to jen chvilka, neboť je to jen malý zákrok.“

 

Do hovoru se vmísí Achmed „Právě jsem o tom, co bude následovat, mluvil s Fatimou. Naše rozhodnutí je ……“ podívá na svou ženu a ta pokračuje „Naše rozhodnutí je, aby svatba byla za 6 týdnů. První dva týdny se doma Sulejka zotaví po úpravě a měsíc před svatbou bude u nás, abych mohla dohlédnout na její správné přibývání na váze.“

Proti tomuto nikdo neprotestuje a tak oba doktoři odejdou se připravit na operaci, která proběhne rychle a úspěšně.

 

Fatima a Achmed jsou s průběhem zásnubní návštěvy velmi spokojeni, jejich syn Ali bude mít vhodně upravenou manželku a v budoucnu může třeba dojít k dalšímu zásahu.

Ibrahim s Miriam si na dva týdny odváží Sulejku domů, dopřejí jí důkladné zotavení a pomalu se s ní rozloučí.

Oba doktoři mají nabitý program a po krátkém odpočinku jedou navštívit Mulahy.

V době Sulejčiny rekonvalescence jí několikrát navštíví doktorka Leonardová, aby se přesvědčila, že se vše dobře hojí. Miriam dělá Sulejce samé dobrůtky a obletuje jí. Při tom dcerunku zasvěcuje do manželství.

Fatima mezitím připravuje místnost, ve které bude Sulejka pobývat. Ví o dívkách, které již v tak zvané „vykrmovací“ místnosti byly a tak jsou tou pravou společností pro mladou Sulejku.

 

Uběhnou stanovené 2 týdny a Ibrahim s Miriam přivezou Sulejku. Achmed a Fatima je okázale přivítají, Sulejka se však stále rozhlíží, jakoby někoho hledala. Fatima si toho všimne „Sulejko, mého syna Aliho až do svatby neuvidíš. Takový je zvyk a já jsem o něm posledně říkala. Vzpomínáš?“

„Ano, vzpomínám si.“ odpoví Sulejka.

Po malém občerstvení se ujme slova Fatima „Drahá Miriam a naše milá Sulejko je čas se rozloučit. Pokojík pro Sulejku je připravený a v něm již v čekají její společnice.“

Sulejka se vrhne do náručí maminky „Bude se mi stýskat.“ Miriam ji obejme „Sulejko, hlavu vzhůru. Věřím, že se o Tebe Paní Fatima velmi dobře postará a já Tě také přijedu navštívit.“ Ibrahim k nim přistoupí a Sulejka se k němu otočí pro otcovské rozloučení. I on ji obejme „Já už Tě do svatby neuvidím, ale budu na Tebe myslet, Sulejko.“

Fatima vezme Sulejku kolem ramen „Pojď, děťátko moje, zavedu Tě do pokojíku.“ ve dveřích se ještě otočí „Miriam, za 3 dny můžeš Sulejku navštívit, aby jsi sama viděla, že je jí dobře a také abys poznala její nové kamarádky a společnice.“ a pak se za nimi již dveře zavřou.

Ibrahim s manželkou se rozloučí s Achmedem a vrací se domů. Domů, kde bude teď tak prázdno a Miriam je smutná. I když ví, že by jí dříve a nebo později takové rozloučení stejně jednou čekalo.

 

Mezitím Fatima odvedla do vykrmovací místnosti a podala jí něco průsvitného „Nyní si oblékni tyto kalhoty, to bude po celý měsíc jediné Tvoje oblečení. A než se převlékneš, tak Ti přivedu nové kamarádky.“

Sulejka se pomalu převléká a rozhlíží se po místnosti. Co je to za divnou místnost? myslí si. Vždyť tady není žádný nábytek, jen jedna velká kruhová postel.

V tom se vrací Paní Fatima a s ní přicházejí 3 dívky, ale hodně tlusté dívenky. Také ony jsou oblečené do stejných kalhot jako ona. Sulejka jen vykulí očka „Takto budu také vypadat??“ Fatima se tomu krátce zasměje „Moje milá, ne. Zatím ne, ale na těchto dívkách vidíš, jak má správná Egyptská žena vypadat. A nyní Ti představuji: tady je  Kora, tato je Zina a nakonec Alifa.“ Dívky se postupně ukloní. „No a teď vás nechám o samotě.“ řekne Fatima a vrací se k Achmedovi.

Ten už jí netrpělivě očekává „Tak co? Myslíš, že bude všechno v pořádku? A proč jsi Miriam pozvala na tak brzkou návštěvu?“

Fatima se té nedočkavosti jen usmívá „Neboj, vše bude v pořádku a Sulejku vykrmíme. A proč jsem pozvala Miriam?“ na chvilku se odmlčí  a pak pokračuje „Víš, všimla jsem si a ty jistě také, že ona egyptské zvyky nezná a tak bude dobré jí co nejdříve přesvědčit o tom, že se nic neděje. Že opravdu jen chceme, aby Sulejka byla dostatečně tělnatá pro našeho Aliho.“

„Ano, všiml jsem si té neznalosti, ale oba dobře víme, co se v takových místnostech děje.“ odpověděl Achmed. „Jak dokážeš, aby se to Miriam nedozvěděla?“

„Tomu nezabráním, ale proto jsem jí pozvala na návštěvu tak brzo. Dívky jsem požádala, aby ty tři dny byly zdrženlivé a se Sulejkou si zatím jen povídaly a ty budeš mít možnost tyto hovory kontrolovat.“ vysvětluje Fatima „No a až Miriam uklidněná prvním setkáním odjede, tak pak teprve uvidíme, co naše tři dívenky dovedou a jak na to bude Sulejka reagovat. Jistě, o tom již při další návštěvě mamince řekne.“

Achmed se zasměje „Jsi moje chytrá Fatima. Máš pravdu v tom, že nesmíme Miriam moc brzy zneklidnit a Tvůj plán schvaluji.“

 

Tři dny utekly a Achmed s Fatimou opět srdečně vítají své hosty, Ibrahima a Miriam. Ta se hned nedočkavě ptá „Draha Fatimo, zavedeš mě za Sulejkou?“

„Ale jistě, Miriam. Můžeme jít ihned a pánové si zatím popovídají.“ spiklenecky mrkne Fatima na manžela a oklikou vede Miriam za dcerunkou.

Achmed se okamžitě obrátí k Ibrahimovi „Chtěl by jsi také vidět a slyšet Sulejku?“

„Ano a moc rád. Předpokládal jsem, že máš svoji tajnou komůrku, ze které můžeš vše tajně sledovat.“  odpoví Ibrahim „Již se těším, až uvidím macatá tělíčka.“

„Nuže pojďme.“ řekne Achmed a vede Ibrahima nejkratší cestou do tajné komůrky „Jen Ti musím ještě něco povědět, zatím neuvidíš nic mimořádného. Fatima nechce Miriam zbytečně polekat a tak do dnešního dne nebylo žádné dívčí hraní. Jen krmení a povídání o manželství.“

Ale to již jsou v komůrce a čekají na příchod svých manželek do místnosti. Nečekají dlouho, dveře se otvírají a vchází Fatima následovaná Miriam. Sulejka radostně vykřikne „Maminko!“ a vzápětí se zeptá „Tatínek s Tebou nepřijel?“ Ale hned si uvědomí, že do této místnosti nemají muži přístup „Přijel, viď? Ale nemůže za mnou.“

„Přijel, dcerunko moje, posílá Ti pozdrav a políbení.“ odpoví Miriam „Budu mu všechno později vyprávět.“ a sklouzne pohledem na dívky, které sedí způsobně na posteli „To jsou tedy Tvé nové kamarádky a takto budeš také vypadat?“ zeptá se nevěřícně.

Fatima se vloží do hovoru „Drahá Miriam, ne, nemusíš mít strach. Sulejku vykrmíme jen do té správné tělnatosti. Ale chtěla jsem, aby viděla, jak má žena podle egyptských zvyků vypadat a aby jí to pomáhalo a inspirovalo při vykrmování.“ poté se obrátí k Sulejce „Představ mamince svoje společnice a pověz jí, jak tady trávíte dny.“

Achmed s Ibrahimem v komůrce ani nedutají a hlavně Ibrahim čeká, co bude Sulejka vyprávět.

A ta nejdříve představí dívky a pak začne „Maminko, ono není skoro co vyprávět. Stále tady jen lenošíme a povídáme si, služebné nám nosí takovou zvláštní stravu a mně samé se zdá, že jsem již něco málo přibrala. Ale to Ti spíš řekne Paní Fatima, protože mě chodí každé ráno a večer zvážit.“

Miriam se obrátí k Fatimě a ta hned zareaguje „Ano, Sulejka má pravdu, dvakrát denně jí vážím. Nějaké náznaky tu již jsou, ale zatím uběhly jen tři dny a tak víc budu vědět, až při Tvé další návštěvě, Miriam.“

„Aha, děkuji Fatimo.“ Miriam si ještě těsněji přisedne k Sulejce „O čem si tedy povídáte, dcerunko?“

Sulejka se podívá na své společnice „Kora a Zina jsou svobodné, ale hrozně se jim líbí, když jsou tak tlusté. A když se dozvědí, že nějaká nevěsta potřebuje dovykrmit, tak nabídnou své služby. Nejsem první, které svou společností pomáhají ke správné váze. A protože u některých byly společně, tak vyprávějí svoje zážitky. Moc se pobavíme.“

Miriam si v duchu oddechne. Zdá se, že je vše v naprostém pořádku, Sulejka je klidná a spokojená a to je hlavní.

Sulejka ale pokračuje „A Alifa je rok vdaná. Její manžel svolil, aby mi měsíc dělala společnost. I té se její tloušťka líbí a jejímu muži také. Vypráví mi o svém manželství a tím mě zasvěcuje do úlohy vdané ženy. A je ke všemu tak pěkně......prsatá!!“ konečně ze sebe dostala Sulejka.

Ibrahim s Achmedem se na sebe podívají. Již vědí, že příští  návštěva a pozorování bude mnohem pikantnější.

Fatima stojí opodál a usmívá se. Ano, přesně takto si první návštěvu Miriam u Sulejky představovala. Podívá se na společnice Sulejky a pohledem je pochválí, sedí způsobně a jsou tak krásně zdrženlivé. Dodržely to, o co je pro první dny požádala. Ale jakmile s Miriam dnes odejdou, tak je již nic nezadrží a zasvětí Sulejku i do něčeho jiného.

Ozve se zaklepání, vstupuje služebná a hned ode dveří hlásí „Tak děvčátka moje, je čas svačiny.“ Dívky se zachichotají a vrhnou se k ní, copak asi dneska přinesla?

 

Fatima přistoupí k Miriam „Drahá, půjdeme. Nebudeme je rušit.“ Miriam s povzdechem vstane, ještě by ráda zůstala, ale Sulejka se již věnuje jídlu a tak obě ženy odchází.

I oba muži opouští komůrku a spěchají do salonu. Miriam nesmí poznat, že byli pryč. Cestou Achmed prozradí „Fatima o této tajné komůrce ví a příští návštěvu jsme naplánovali takto: my dva půjdeme na pozorování, Fatima odvede Miriam k Sulejce a pak přijde za námi. Věřím, že se všichni tři dobře pobavíme.“

„Ó, to bude pikantní. Již se těším, Achmede.“ radostně řekne Ibrahim „Miriam se bude divit, co všechno se Sulejka učí.“

Protože Fatima opět vede Miriam oklikou, tak přijdou muži do salonu včas. Pohodlně se usadí, zapálí si doutník, do rukou vezmou skleničky a začnou rozebírat politickou situaci.

Jakmile obě ženy vstoupí, muži vstanou a jdou jim vstříc. Achmed s Fatimou se na sebe jen podívají, nepotřebují slova. Oba vědí, že návštěva proběhla podle jejich plánu.

To Ibrahim musí předstírat zájem a zvědavost „Miriam, drahá moje, jak se má Sulejka? Vyřídila jsi jí moje pozdravení a políbení?“

„Ano, Ibrahime, vše jsem vyřídila a později Ti budu o setkání vyprávět. Zatím Ti řeknu, že je Sulejka v dobré společnosti a že je spokojená a klidná.“ odpoví Miriam, aby se vzápětí otočila k Fatimě s otázkou „Kdy mohu opět dcerunku navštívit? Za 3 dny nebo až za týden?“

„Miriam, prosím, nech Sulejce více času. Teď jsi se sama přesvědčila, že je v pořádku a tak by další návštěva mohla být za 10 dní. Souhlasíš?“ podle předem připraveného plánu navrhne Fatima.

Miriam je sice trochu zklamaná, ale souhlasí. Již se těší na další návštěvu a mezitím si bude s Ibrahimem povídat o Sulejce a bude mu opakovaně vyprávět o právě proběhlé návštěvě.

 

Když Ibrahim s Miriam odjedou, ozve se Achmed „Řekl jsem Ibrahimovi o našem plánu a on s ním souhlasí. Příští setkání bude Miriam jen se Sulejkou a děvčaty. Ty přijdeš za námi do komůrky.“

Fatima odpoví „Jsem ráda, že se Ibrahimovi náš plán líbí, byla bych překvapená, kdyby to tak nebylo.“ a pak se šibalským úsměvem se zeptá „Nepůjdeme se podívat?“

„Ale jistě, drahá. Právě jsem Ti to chtěl navrhnout.“ se stejným úsměvem řekne Achmed.

Oba potichu vejdou do komůrky a pozorují Sulejku, jak se nechápavě dívá na dívky. Ty již nejsou zdrženlivé, ale právě naopak. Leží na posteli, vzájemně se hladí po mohutných prsíčkách a tiše vzdychají. Sulejka stojí v rohu místnosti „Děvčata, to se přeci nedělá. Co tomu řekne Paní Fatima, až to zjistí??“

Její společnice se zasmějí „Sulejko, i toto je učení a Paní Fatima s ním souhlasí. Pojď, přidej se k nám.“

Sulejka vrtí nesouhlasně hlavou, ale to se již z postele zvedne Alifa a přistoupí k ní. Vede Sulejku k posteli, posadí jí na ní a sama si před ní klekne, uchopí její ruku a pohladí se s ní přes svoje prsa. Sulejka chce ucuknout, Alifa jí ruku však drží ruku pevně „Neboj se, Sulejko, pohlaď mě.“ a opět pevně, ale při tom jemně, jí přinutí k pohlazení.

Druhá dvě děvčata si posadí tak, aby měly Sulejku mezi sebou. Něžně hladí její ramena, paže a občas, jen jakoby mimoděk, se dotknou jejích prsíček. Sulejka sebou vždy trochu cukne, ale pomalu zjišťuje, že se jí ty doteky líbí a zůstává již nehybně sedět.

 

Fatima se s Achmedem na sebe podívají a společně odcházejí. Začnou ale spolu mluvit, až když jsou v salonu „Myslím, že to děvčata vzala za správný konec.“ řekne Fatima „Sulejka si brzy zvykne a já budu moci přistoupit postupně k dalšímu měření její tělnatosti.“

Achmed chvíli mlčí, ta podívaná ho vzrušila, ale pak odpoví „Ano, také si to myslím. Teď už je všechno na dobré cestě.“

V následujících deseti dnech často Achmed navštíví komůrku, pozorujíc dívky při jídle a nebo jejich hrách, do kterých stále víc vtahují i Sulejku. Rád pozoruje, když v místnosti Fatima Sulejku váží a kontroluje, jak jí tloustne výbavička.

Někdy se k němu přidá i Fatima, to když se zrovna nemusí věnovat Sulejce a domácnosti. I ona s potěšením pozoruje, jak se malá Sulejka přizpůsobuje.

 

Dny ubíhají a Ibrahim s Miriam přijíždí na další návštěvu. Oba se velmi těší, ale každý má pro to jiný důvod.

Po úvodním přivítání Miriam spěchá za Sulejkou, Fatima jí doprovází, ale přede dveřmi se omluví. Má ještě nějakou práci a nechá Miriam vejít již samotnou.

Achmed a Ibrahim se také přesunuli a jsou již v komůrce. Fatima za nimi vejde vzápětí a všichni teď napjatě sledují, co se v místnosti děje.

 

Miriam zůstala překvapeně stát ve dveřích. Vidí, jak Sulejka leží na posteli, oči zavřené, bradavky jí stojí a zhluboka oddechuje. Pak její zrak sklouzne na dívky, ty si vzájemně laskají prsa, jsou červené vzrušením a teď se i líbají.

Sulejka si uvědomí, že zaslechla klapnutí dveří a posadí se na posteli „Ach, maminko“ tiše řekne. Dívky sice na chvíli zpozorní, ale pak nerušeně pokračují v hlazení a líbání.

Miriam se posadí k dcerunce „Sulejko, co se to děje?“ Přestože je pohoršena chováním dívek, tak přesto se na ně stále po očku dívá.

 

Trojice v komůrce se podívanou dobře baví. Vidí rozhořčení Miriam, ale také pozorně poslouchají, co odpoví Sulejka.

„Víš, maminko, dívky se tady nudí a tak si takhle krátí dlouho chvíli. Je to tady stále stejné, jídlo, nic nedělání a pak zase jídlo. Stále dokola.“ tiše říká Sulejka.

Miriam, i když si uvědomuje, v jaké poloze dceru našla, se s napětím ptá „A ty, Sulejko? Ty také …….?“ bojí se i větu dokončit.

Sulejka se stydlivě přiznává „Ano, maminko. I já si takto s děvčaty z nudy hraji.“ a jako na důkaz toho přiznání, se v tu chvíli k ní přiblíží Alifa a hladí jí po prsou. Sulejka slastně přimhouří oči.

Miriam pobouřeně vyskočí a chce odejít, když už je u dveří, tak se ohlédne na Sulejku. Ta mezitím zaujala turecký posed a Miriam si všimne, že kalhoty, které má dcerunka na sobě, jsou v rozkroku otevřené. Co je zase tohle, myslí si a vrací se zpátky k Sulejce.

„Sulejko, proč máš na sobě takové kalhoty? K čemu jsou dobré, když Ti z nich vykukuje výbavička?“ zeptá se Miriam odhodlaně, ale přesto se bojí odpovědi.

„To je proto, aby mi Paní Fatima mohla kontrolovat, jak mi tloustne výbavička.“ se studem odpoví  „Vždy když mě ráno a večer zváží, tak se musím před ní ohnout a ona mi zezadu prohmatá velké pysky. Pokaždé mě pochválí za to, že také ony pěkně sílí.“ a celá červená v obličeji pokračuje Sulejka ve vyprávění.

„Vidíte, jak je Miriam rozhořčená? Nelíbí se jí to, ale bude si muset zvyknout a smířit se s tím.“ zašeptá ve vedlejší komůrce Ibrahim „Achmede, ale pověz mi, jak se hraní líbí Sulejce?“

Achmed se usměje a současně s Fatimou řeknou „Sulejce se to moc líbí.“ a Achmed ještě dodá „Přijeď se někdy podívat sám, bez Miriam.“

Fatima zašeptá „Pst. Sulejka ještě pokračuje.“

A má pravdu, Sulejka přiznává mamince ještě něco „Ona mi takto výbavičku kontroluje i Alifa.“

Miriam se zhrozí ještě víc a obrátí se přímo k Alifě „Je to pravda?“

„Ano, protože jsem vdaná, tak mám od Paní Fatimy toto povolení. Kontroluji Sulejce její pysky vždy v poledne, ale dnes jsem počkala až na Vaší návštěvu, aby jste u toho byla také.“ klidně odpoví Alifa a stoupne si k Sulejce. Ta je již dávno smířená a tak se před Alifou předkloní, aby jí mohla velké pysky poměřit.

 

Ponížení je pro křesťanskou Miriam už příliš velké, zadržujíc slzy vyběhne z místnosti a hledá cestu na zahradu. Doufá, že tam se uklidní a uspořádá si vše, co nyní viděla. Tam jí najde Ibrahim a ještě stále velmi rozrušenou jí odváží domů.

 

Sulejka zatím dál vzorně jedla a tloustla přesně podle plánu matky Fatimy. Ta poslala Ibrahimovi a Miriam vzkaz, že svatba se uskuteční přesně ve dříve stanovený den.

 

Alifa teď učila Sulejku sexuální povinnosti mladé Egyptské manželky. Většinou si všechny čtyři sedly v tureckém posedu na postel a Alifa jim vyprávěla o všech možných i nemožných sexuálních perverzitách.

Když takto seděly, jejich ženské baculaté výbavičky se otevřely a Sulejka mohla porovnávat, jak děvčata vypadají. Kora a Zina byly ještě panny a nebyly ani zasnoubené a tím pádem nebyly ani obřezané. Jejich holčičí ornamentky jim v této poloze rozkošně vyčuhovaly z otevřených štěrbinek. Naproti tomu Alifa byla vzorně a kompletně obřezaná egyptská manželka. Po jejím klitorísku nebylo ani památky a místo malých pysků měla jen dva narůžovělé proužečky. Alifa byla velice pečlivě obřezána a její klitoris byl odstraněn zvláště odborně. Alifin manžel na její úpravě v žádném případě nešetřil. Nezasvěcený pozorovatel by přísahal, že se již bez klitorisu narodila. Sulejka mohla teď výbavičky porovnat a musela uznat, že očištěná a prázdná štěrbinka vypadala daleko lépe a estetičtěji než otvůrky obou panen, ještě plné masitých lalůčků. Však ony se také dočkají, pomyslela si Sulejka.

 

Jednoho dne přinesla Fatima do místnosti zvláštní krabici „Děvčata, mám pro vás překvapení“ začala tajemně a stejně tak pokračovala „Tady máme nejnovější pomůcku z nového, moderního materiálu, kterému se říká guma.“ S těmito slovy otevřela krabici a vyndala ……. obrovskou napodobeninu ….. mužského orgánu.

Sulejka z něj nemohla spustit oči. Ocas byl velký a na jeho povrchu se rýsovaly naběhlé žíly.

Alifa jej vzala a zálibně ho hladila „Ten je krásný, Fatimo“ a při tom švitořila „ten nemusím dlouho hladit, aby ztvrdl.“

Všechna děvčata vypukla v nehorázný smích.

Fatima spokojeně pravila „Ukaž Sulejce, jak se nástroj používá. Ale pozor Alifo, Sulejka i obě děvčata jsou ještě panny. Pozor, aby se tu nestalo nějaké neštěstí!!“

„Buďte bez obav, Paní Fatimo. Vím, co se sluší a patří. Všechno jim předvedu na sobě.“ odpověděla vážně Alifa.

„Jsi rozumná a zodpovědná mladá žena, Alifo. Děkuji Ti. A teď vás tu nechám, aby jste se stihly ještě něco do večeře naučit, kůzlátka moje.“ řekla Fatima a odešla.

Alifa pak pozvala děvčata na postel, kde si opět sedly do kruhu v oblíbeném posedu. Alifa vzala do ruky ohon a začala dívkám podrobně vysvětlovat vše o mužské anatomii. Kde jsou citlivá místečka, co se může a co se nemá.

Sulejka byla z vyprávění celá rozpálená. I když již byla obřezána, cítila ve výbavičce jemné cukání a Alifa také zpozorovala, že Sulejka je již pěkně mokrá. Začala tedy s praktickou ukázkou. Bez okolků si zasunula celý gumový nástroj do svého tunýlku rozkoše.

„Vidíte děvčata, a to je další výhoda, že jsme obříznuté. Kdybych měla teď ještě svoji plnou sadu masíčka, určitě by mě manžel pysky při zasunutí přiskřípl, a vím, že by mu určitě vadily v hladkém souložení.“

Sulejka i obě panny souhlasně pokyvovaly hlavami.

Alifa pak děvčatům předvedla jak se manželův ocas hladí, jak se olizuje a nakonec je seznámila i s oblíbeným sportem Egyptských mužů – souložení do dívčích zadních vrátek. Když viděla ustrašený obličej Sulejky, tak ji vše prakticky předvedla.

 

A pak přišel konec vykrmování. Fatima byla spokojená. Sulejka byla ráno odvedená do hammanu, kde jí celé dopoledne dvě lázeňské matrony koupaly, masírovaly a hlavně po celém těle holily, V poledne si jí Fatima vyzvedla a odvedla jí do zvláštní místnosti, která byla kompletně obložena zrcadly.

Potom jí pečlivě zvážila a začalo kompletní měření. Fatima nenechala na tělnaté Sulejce jediné místečko, které by nezměřila a všechny míry si pečlivě zaznamenávala. Sulejka měla po celou dobu dojem, že se jí Fatima dotýká jinak než před tím. Její doteky byly dnes více osobní. Fatima jí ohmatávala tak jako Alifa.

 

„Jsem s tebou moc spokojená, dcerunko.“ pravila nakonec Fatima. „Krásně jsi přibrala a postavou jsi ideální Egyptská manželka. A mezi stehýnky jsi také perfektní, přesně podle naší tradice.“

Fatima, která před stojící Sulejkou seděla, ilustrovala svoje zalíbení tím, že jí hladila vykrmený a čistě vyholený Venušin pahorek „Překrásné.“ rozplývala se Egypťanka „Nic nepřečnívá, vše je pokráceno přesně tak, jak to má být. O la, la!“ nechávala se unést Fatima „baculatá, ale přitom tradičně plochá.“

A pak pokračovala „Alifa Tě mnohému naučila, ale neboj, budu s vámi o svatební noci, abych vám mohla pomoct. Tvůj budoucí manžel Ali je panic a i když mu jeho otec vysvětlil mnohé věci, přece jenom je to nezkušený mladík.“ dodala Fatima žoviálně.

 

Sulejka vytřeštila oči „Vy … vy … vy budete s námi … když … až???“

 

„Ano, ty moje baculaté telátko. Vše musí proběhnout jak má a nemohu dopustit, abys nebyla připravena o panenství, jak se sluší a patří. Musím také dohlédnout, aby ten náš mladý hlupáček důkladně zasel svoje seménko do tvého úrodného bříška. A za chvilku pak už budeš chodit s naběhlým bříškem.“ dodala vesele.

Co mohla Sulejka dělat a říkat? Jenom sklopila oči a nechala se dál osahávat od své budoucí tchýne.

 

Potom přišel slavný svatební den. Přijelo mnoho hostů, král vyslal svého zástupce a Ibrahimovi obchodní přátelé se dostavili v hojném počtu.

Po obřadu v místní mešitě, kterého se zúčastnila i skupinka Mulahů, se svatebčané odebrali k bohatě prostřené tabuli.

Večer, když bylo svatební veselí v plném proudu, Sulejka zjistila, že její manžel Ali někam zmizel. Zanedlouho potom k ní přišla Fatima, vzala ji za ruku a nenápadně ji odvedla z hodovní síně. 

 

„Tvůj manžel na tebe čeká, holubičko“ pravila něžně Fatima. „Je čas aby jsi byla uvedena do manželského lože.“

Vedla dívku do prvního patra domu. Když přišli k obrovským dveřím ložnice, Fatima obřadně zaklepala a pak bez vyzvání vešla. Na obrovské posteli seděl mladý Ali. Byl oblečen do dlouhé košile.

„Synáčku, přišla jsem ti představit tvoji manželku. Podívej se na tu krásu.“

 

Fatima už stála za Sulejkou a obratně jí stahovala svatební šaty z těla. Dívka se nesmírně styděla, poprvé v životě měla ukázat svoji mladou nahotu před mužem.